• Clinical relevance of brain atrophy measures in multiple sclerosis 

   Uher, Tomáš
   Date of defense: 26. 11. 2019
  • Distinctive Features of Irish Accent 

   Defence status: DEFENDED
   Uher, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 1. 2013
   NÁZEV: Charakteristické znaky irského přízvuku AUTOR: Tomáš Uher KATEDRA: Katedra anglického jazyka a literatury VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Kristýna Poesová ABSTRAKT: Cílem této diplomové práce je prozkoumat charakteristické ...
  • Od radikalismu k reformismu. Utváření představ o třídě ve druhé generaci představitelů českého dělnického hnutí, 1890-1914 

   Defence status: DEFENDED
   Uher, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   This thesis is engaged in the formation of the concept of class in the second generation of the Czech (Bohemian) Working-Class Movement. I selected time termination, because of the beginning of the 1890s involved onset of ...
  • Pohled dělnických vůdců na vývoj dělnického hnutí v českých zemích v letech 1870 - 1890 

   Defence status: DEFENDED
   Uher, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Samotným těžištěm bakalářské práce je analýza jednotlivých memoárů dělnických vůdců. Interpretační důraz je kladen na využití sociálně historického, politickohistorického a kulturně antropologického přístupu k tématu. Proto ...
  • Psychoneuroimmunology of alexithymia 

   Defence status: DEFENDED
   Uher, Tomáš (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Souhrn Alexithymie představuje poruchu identifikace a vyjadřování emocí a je navíc spojena s nedostatkem fantazie a externě orientovaným kognitivním stylem. V současnosti je mnoho studií, které popisují významný vztah ...
  • Vliv protinádorových léčiv na expresi a aktivitu cytochromů P450 podrodiny 2C 

   Defence status: DEFENDED
   Uher, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Metoda cílené terapie, založená na blokování metabolických drah důležitých pro růst, proliferaci a migraci tumorových buněk je v poslední době aplikována u mnoha druhů rakovinových onemocnění. Příkladem takového léčiva je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV