Now showing items 1-12 of 12

  • Bytová otázka v československé meziválečné architektuře - soutěže na domy s nejmenšími byty v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Zuzana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Résumé Bytová otázka v československé meziválečné architektuře -soutěže na domy s nejmenšími byty v Praze (1930 1931) Tato bakalářská práce pojednává o bytové meziválečné situaci v Československé republice. Zkoumá dobové ...
  • Deliktní odpovědnost fyzických osob v právu životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Ekologicko-právní odpovědnost je vedle odpovědnosti za ztráty na životním prostředí tvořena deliktní odpovědností nastupující v případě porušení právních povinností v oblasti ochrany životního prostředí. Cílem disertační ...
  • Dítě s poruchou autistického spektra a jeho integrace do společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou poruchy autistického spektra. Cílem je zjistit, zda je možné integrovat takto postižené děti do společnosti a jaké výchovně- vzdělávací metody je nutné volit, aby začlenění bylo ...
  • Generování textového popisu trasy v mapě 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Výsledkem práce je program, který pro pěší trasu v mapě vytvoří textovou navigaci, která má být snadno srozumitelná člověku. Soudobé aplikace pro textový popis trasy (které jsou součástí například mapy.cz či google.maps.com) ...
  • Karlín v proměnách času 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Práce pojednává o velmi dynamicky se rozvíjející pražské čtvrti Karlín. Je koncipována jako cesta tímto místem se zastaveními u zajímavých staveb. Zahájena je po obecném úvodu k historii čtvrti. Začíná u Muzea hlavního ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře distální části radia a acetabula 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Autor: Zuzana Svobodová Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře distální části radia a acetabula Vedoucí práce: Mgr. Michaela Stupková Cíl: Cílem této bakalářské práce je v teoretické části shrnutí ...
  • Konstrukce postav seriálu Velmi křehké vztahy na základě jejich majetkových poměrů a společenské třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Diplomová práce "Konstrukce postav v seriálu Velmi křehké vztahy na základě jejich majetkových poměrů a společenské třídy" navazuje na odborné publikace vzniklé na půdě Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, ...
  • Paměti, historickogeografický pramen a obraz regionu (na příkladu Pamětí F. J. Vaváka z přelomu 18. a 19. století). 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Tato diplomová práce je příspěvkem k dosud nepříliš prozkoumanému aspektu významné regionální kroniky - Pamětí F. J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického, a to aspektu historickogeografickému. Cílem práce tedy byla analýza ...
  • Rozhodovací proces rodičů o odkladu povinné školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Disertační práce popisuje rozhodovací proces rodičů o odložení povinné školní docházky nebo jejím zahájení v termínu. Kvalitativní výzkum je založený na celkem 41 polostrukturovaných rozhovorech s rodiči a dvou ohniskových ...
  • Sexualita tělesně postižených, její podpora a možnosti realizace sexuálního života 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
  • Transkripční regulace genové exprese transportéru léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Zuzana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   Nukleární receptory regulují díky interakcím s xenobiotiky expresi enzymů I. i II. fáze biotransformace a mnoha lékových transportérů, jež jsou zapojeny v procesu eliminace léčiv z organizmu. Při aktivaci nukleárních ...
  • Zavádění jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice v letech 2004/05 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV