• Diskurz při schválení koncepce Atomausstieg v SRN v roce 2011 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   The main objective of this bachelor thesis (Discourse at the ratification of the conception Atomausstieg-nuclear pahse out in the Federal Republic Germany in 2011) is to answer the research question, which discourse was ...
  • Diskurz při schválení koncepce Atomausstieg v SRN v roce 2011 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   (abstrakt) Tato bakalářská práce (Diskurz při schválení koncepce Atomausstieg v SRN v roce 2011) si klade za cíl zodpovědět výzkumnou otázku, jaký byl diskurz při přijímání koncepce odstupu od jaderné energie (Atomausstieg) ...
  • Dodržování standardů zákaznického servisu v prodeji 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   The bachelor thesis is focused on the form of post-capitalist personal sales. It focuses mainly on the topic of building a relationship with a customer in selling, as a typical phenomenon of postcapitalism, and its influence ...
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Závěr Jak již bylo uvedeno v samotném úvodu, zaměřila jsem se na téma dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a některé související právní instituty. Mým hlavním cílem bylo osvětlit jakousi základní podstatu dohod o ...
  • Genderové zatížení pedagogické komunikace mezi učitelkami a dětmi na prvním stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Ve své práci se zaměřuji na pedagogickou komunikaci a případně genderové stereotypy, které se zde mohou odrážet. Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a empirické. V teoretické části lze rozlišit dva ...
  • Identity with Reference to Ethics and Dilemma of Agency and Structure in Zadie Smith's NW 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 1. 2018
  • Mapování sociální pomoci pro osoby bez přístřeší v Karlových Varech 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
  • Místo paměti a politika obce: prezentace Josefa Lady v Hrusicích 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
  • Náboženské symboly v evropském antidiskriminačním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   Evropský kontinent byl po staletí sužován náboženskými konflikty. Zatímco dříve se jednalo především o spory mezi katolickou a protestantskou církví, v současné době se stává jádrem konfliktů migrace osob do evropských ...
  • Německo a cesta Ukrajiny k nepodepsání asociační dohody 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Předložená diplomová práce se zabývá analýzou německé zahraniční politiky na příkladu vyjednávání asociační dohody mezi Ukrajinou a EU v letech 2007 až 2013. Cílem práce je zodpovědět otázku, jaké zájmy v tomto konkrétním ...
  • Odraz rodinné krize v dětské kresbě u dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Ve své diplomové práci se tedy snažím využít kresbu dětí mladšího školního věku, konkrétně kresbu rodiny a kresbu začarované rodiny, pro zkoumání odrazu negativních vlivů ve výtvarném projevu dětí z rozvedených rodin v ...
  • Posun v žánrové skladbě českého zpravodajství v letech 1989-1995 a vytváření nových novinářských standardů v tištěných médiích pod vlivem nových technologií v deníku Mladá fronta Dnes. 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   Technologie spolu s tzv. novými médii jsou jedním z nejdůležitějších témat současných mediálních studií a teorie masové komunikace. Mnoho odborníků se zabývá jejich vlivem. Snaží se odhalit a popsat jejich dopady a účinky ...
  • Prezidentské volby 2018 v ČR v českém denním tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   Média a politika, stejně tak jako média a volby jsou úzce propojenými fenomény, a proto se tato diplomová práce zabývá prezidentskými volbami roce 2018 v ČR v českém denním tisku. Pomocí kvantitativní obsahové analýzy je ...
  • Protest, styl a sociální identita. Diskurzivní analýza anarchistické revue Existence 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 29. 6. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá zobrazením protestu v oficiálním periodiku české Anarchistické federace. Zaměřuje se přitom na takové protestní strategie, které se přímo promítají na úroveň životního stylu jednotlivce. S ...
  • Sdílená ekonomika v kontextu postmateriálních hodnot: případ segmentu ubytování v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   This master's thesis is about the success of sharing economy in the accommodation segment in Prague. The thesis is based on theories conceptualizing sharing economy as a result of social and value change, not only as ...
  • Společenská odpovědnost firem ve vztahu k návratu žen po RD do zaměstnání 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Bakalářská práce se zabývá návratem žen do zaměstnání z rodičovské dovolené (dále již jen návrat) z pohledu konceptu společenské odpovědnosti firem. Cílem tedy je zjistit, jaká je role zaměstnavatele při podpoře žen, které ...
  • Sporné otázky nutné obrany v judikatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 4. 2018
   Disputed Issues of the Necessary Defence in Judicial Practice Abstract The thesis focuses on the issue of necessary defense in the Czech legal system, especially on the analysis and solution of the disputed queries that ...
  • Volební systém do Evropského parlamentu 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 6. 2015
   Poslanci Evropského parlamentu jsou vybíráni pomocí 28 různých volebních systémů. Evropská unie stanovuje pouze několik základních pravidel, která konkretizují členské státy ve svých právních řádech. Diplomová práce "Volební ...
  • Změna německé jaderné energetiky po havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 29. 8. 2013
   Germany decided in summer 2011 to stop using the atom as a source of energy. Politicians responded this way because of resistance of the society to the nuclear power. This opposition grew after the accident in Japanese ...
  • Žáci s příznaky problémového chování na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 1. 2009
   Diplomová práce se věnuje problémovému chování u žáků prvního stupně základních škol. Teoretická část objasňuje význam termínu problémové chování, popisuje možné příčiny nežádoucího chování a prezentuje různorodé přístupy, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV