• Aktivní životní styl seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Název: Aktivní životní styl seniorů Cíl: Přispět k problematice podpory pozitivního přístupu člověka k aktivnímu stáří a na základě literární rešerše zhodnotit vliv a význam pohybových aktivit v procesu stárnutí; zároveň ...
  • Aktivní životní styl u dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 29. 4. 2016
   Název: Aktivní životní styl u dětí mladšího školního věku Cíle: Cílem této práce je prozkoumat, zda příbramské děti v mladším školním věku jsou vedeny k aktivnímu a zdravému životnímu stylu. Zjistit zda děti mají dostatek ...
  • Analýza rané povídkové tvorby Borise Antonenka-Davydovyče 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Ve své diplomové práci se soustředím na rozbor krátkých próz Borise AntonenkaDavydovyče, ukrajinského spisovatele, jehož litrární těžiště spadá do první poloviny 20. století. Zaměřuji se konkrétně na Davydovyčovu prozaickou ...
  • Angažovanost Čínské lidové republiky v Africe 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   Diploma thesis "Involvement of the People's Republic of China in Africa' deals with the evolution of China-Africa cooperation in the three specified time periods. Mainly it deals with the time period of the ...
  • Dospívající dítě v pěstounské péči s ohledem na jedincovu identitu 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   The diploma thesis "Adolescent in Foster Care" deals with an adolescent growing up in foster care, with regard to the development of one's identity. The theoretical part includes preview on adolescent, foster ...
  • Efektivita použitých hospodářských sankcí Evropské unie vůči Ruské federaci za destabilizaci Ukrajiny 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
  • Manipulace v porozvodové péči o děti z hlediska problematiky domácího násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
  • Mediální obraz vybraných složek integrovaného záchranného systému v době stavu nouze v ČR v denících Lidové noviny, Právo a Blesk 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Cílem diplomové práce "Mediální obraz vybraných složek integrovaného záchranného systému v době stavu nouze v ČR v denících Lidové noviny, Právo a Blesk" je ukázat, jaké byly hlavní rysy referování o složkách integrovaného ...
  • Mediální prostředí Čínské lidové republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Diplomová práce "Mediální prostředí Čínské lidové republiky" se zabývá fungováním mediálního systému v ČLR. V úvodní části byl nastíněn vývoj mediálního systému od svého počátku až do dnešních dní, přičemž důraz byl kladen ...
  • Obezita v mladším školním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Bakalářská práce pojednává o problematice rozvoje obezity u dětí mladšího školního věku, zaměřuje se na různé úhly pohledu, snaží se zmapovat důvody, které k obezitě vedou, a také dopady, které má obezita na zdraví a ...
  • Olympiáda dětí a mládeže jako motivace ke kariéře sportovců 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Název: Olympiáda dětí a mládeže jako motivace ke kariéře sportovců Cíle: Cílem práce je zhodnotit faktory motivace sportovců k účasti na ODM a vnímaný image akce. Zařazení účastníků ODM a sportovců bez účasti do výzkumu ...
  • Ošetřovatelská péče o pacientku s akutním infarktem myokardu 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
  • Popularita olympijských her u studentů středních a vysokých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 7. 5. 2019
   Title: Popularity of the Olympic Games among high school and university students Objectives: The aim of this bachelor thesis is to find out the knowledge of the Olympic games among the Czech students. The data are compared ...
  • Pražské pravoslavné chrámy 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Resumé Pražské pravoslavné chrámy Prague Orthodox Churches Petra Svobodová Tato práce podává přehled pravoslavných chrámů a kaplí v Praze, které pravoslavná církev využívala od 70. let 19. století do dnešních dnů. Popisuje ...
  • Prevence obezity v prostředí základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • Příprava předškolního dítěte na vstup do základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou přípravy a připravenosti dítěte předškol- ního věku před nástupem povinné školní docházky. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá definicemi zá- ...
  • Řízení o určení a popření rodičovství 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 5. 2018
   Řízení o určení a popření rodičovství Tématem diplomové práce je řízení o určení a popření rodičovství. Cílem práce je podat ucelený popis a zhodnocení stávající úpravy řízení o určení a popření rodičovství ve vztahu k ...
  • Smrt L. I. Brežněva a její vyobrazení v českém dobovém tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Bakalářská práce "Smrt L.I. Brežněva a její vyobrazení v českém dobovém tisku" pojednává o způsobu, jakým vybraná dobová periodika informovala o smrti sovětského vůdce Leonida Iljiče Brežněva v listopadu 1982. Analyzovány ...
  • Souvislost tlumočnického zápisu s kvalitou konsekutivního tlumočení 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   O tlumočnickém zápise, jenž představuje důležitou pomůcku v procesu konsekutivního tlumočení, pojednávají zejména preskriptivní práce. Notaci považují za významnou oporu pro tlumočníkovu paměť a navrhují principy, jimiž ...
  • Terénní pečovatelská služba 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Práce pojednává o terénní pečovatelské službě v České republice, o její historii i současnosti, včetně jejího legislativního zakotvení. Dále blíže pojednává o standardech kvality sociálních služeb jakožto zákonné povinnosti. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV