• Golfový cestovní ruch v Česku 

   Svobodová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tato práce se zabývá problematikou golfového cestovního ruchu v Česku. Jedná se o jednu z dalších možností rozvoje cestovního ruchu v Česku a zároveň o nejrychleji se rozvíjející odvětví, kterému zatím nebyla v Česku ...
  • Křesťanská víra ve vztahu k postiženým lidem 

   Svobodová, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Diplomová práce "Křesťanská víra ve vztahu k postiženým lidem" pojednává o životě tělesně či psychicky postižených lidí a jejich postavení ve společnosti v průběhu dějin. Zachycuje změnu pohledu na ně, která nastala s ...
  • Občanská práva v Ústavě z 29. února 1920 

   Svobodová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   99 12. Resumé This rigorous work includes the development of civil rights under the Constitutional Charters, which were related to the Czech nation. Were thus the Constitutions from the time when the Czech and Slovak nations ...
  • Právní úprava včelařství 

   Svobodová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 4. 2010
   57 ZÁV R ela ství má dávnou a bohatou tradici již od dob antiky a starého ecka. V této dob vznikaly první zákony vztahující se k chovu v el. V ely byly zpo átku považovány pouze za zví ata divoká, až postupem asu za aly ...
  • Program efektivního učení jako součást rozvoje učebních kompetencí 

   Svobodová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Cílem práce bylo vytvořit návrh programu pro rozvoj efektivního učení. Po zmapování teorie jsme dospěli k závěru, že vhodnou pomoc v problematice rozvoje učebních kompetencí by mohla poskytnout určitá nabídka postupu ...
  • Rozvíjení aktivity a tvořivosti ve vyučování tématu zlomek v 6. - 7. ročníku ZŠ 

   Svobodová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   NÁZEV: Rozvíjení aktivity a tvořivosti ve vyučování tématu zlomek v 6. - 7. ročníku ZŠ AUTOR: Bc. Lenka Svobodová KATEDRA Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Marie Tichá. CSc. ABSTRAKT: Diplomová ...
  • Skupinová forma logopedické terapie u osob se získanou NKS 

   Svobodová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
  • Typologie golfových hřišť v Česku 

   Svobodová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Cílem této práce je zjistit, na jakých plochách jsou v Česku budována golfová hřiště, jak velké plochy jsou touto výstavbou zabrány a zdali se dají pozorovat nějaké územní trendy v jejich budování během více než stoleté ...
  • Účinnost sociální a migrační politiky státu uplatňované vůči nezletilým cizincům bez doprovodu dospělé osoby 

   Svobodová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   V České republice jsou migrující nedoprovázené děti a mladiství označováni za nezletilé cizince bez doprovodu rodičů či jiných zákonných zástupců. S problematikou nezletilých cizinců bez doprovodu se v ČR setkáváme teprve ...
  • Vliv sloučení mateřských škol na jejich autonomii a další aspekty této změny 

   Svobodová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
  • Zámecké kaple v majetku státu, jejich zařízení a liturgické předměty. Možnosti jejich využití 

   Svobodová, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV