Now showing items 1-19 of 19

  • Chemiluminiscenční stanovení vitamínu B12 pomocí průtokových technik analýzy 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá stanovením vitaminu B12 pomocí průtokových technik analýzy. Stanovení je založeno na reakci luminol-peroxid vodíku. Kobaltnatý iont (Co2+ ), přítomný ve struktuře vitaminu B12, v reakci ...
  • Dieta při gestačním diabetes mellitus 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá problematikou gestačního diabetu mellitu, zejména vlivem rizikových faktorů a dietních opatření před a v průběhu těhotenství. Cílem této práce je identifikace možných rizikových faktorů, které ...
  • Francouzský vzdělávací systém a jeho specifika 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
  • Funkční morfologie miracidií schistosom 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Motolice čeledi Schistosomatidae představují významné patogeny napadající různé druhy ptáků a savců, včetně člověka. Miracidium je první larvální stadium vyskytující se ve složitém životním cyklu těchto parazitů. Budoucnost ...
  • L'image de l'esclave dans les contes créoles de Patrick Chamoiseau. 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   v anglickém jazyce The subject of this diploma thesis is the work of the francophone writer Patrick Chamoiseau. The thesis reflects especially the theme of slavery in short stories and fairy tales of this Martinique author. ...
  • Jak může základní škola motivovat žáky druhého stupně základní školy ke čtení? 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
  • Kult kamenů ve východním Středomoří 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Existují na poli historického zkoumání vždy určitá místa, která nebudou nikdy zcela zaplněna. K takovým místům patří bezpochyby ta týkající se náboženského cítění daného národa. Tu nastupuje archeologie, aby se za pomoci ...
  • Mediální prezentace české šlechty na pozadí restitučních kauz 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Předkládaná diplomová práse se zabývá obrazem šlechty jako sociálního fenoménu v demokratické společnosti a to v kontextu mediální prezentace sporů o navrácení konfiskovaného majetku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • Metaanalýza závěrečných prací zabývajících se termínem kompetence 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 1. 2014
   6 ABSTRAKT: Diplomová práce analyzuje závěrečné práce, a to jak bakalářské tak diplomové, obhájené na katedře Centra školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za období roku 2010 až 2012. Diplomová ...
  • Nástroje seberozvoje v kontextu personálního řízení 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Závěrečná diplomová práce studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Management vzdělávání se zaobírá tématem seberozvoje a jeho nástroji v kontextu personálního řízení. Diplomová práce se zkoumá ...
  • Obřízka v indonéském souostroví z antropologické perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Cílem práce je představit fenomén ženské a mužské obřízky historicko-kulturním kontextu oblasti indonéského souostroví. V první části práce teoreticky vymezím pojem ženské a mužské obřízky. Zaměřím se především na typologii ...
  • Pojetí rozvodu v judaismu 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
  • Postavení čarodějnice ve středověké společnosti 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
  • Postavení čarodějnice ve středověké společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
  • Srovnání smlouvy o běžném a vkladovém účtu 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
  • Vliv tréninku jemné motoriky na kognitivní funkce u pacientů po cévní mozkvé příhodě 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 9. 9. 2022
   Název: Vliv tréninku jemné motoriky na kognitivní funkce u pacientů po cévní mozkové příhodě. Cíl: Cílem tohoto projektu je zjistit, jaký vliv má trénink jemné motoriky u pacientů po cévní mozkové příhodě na jejich kognitivní ...
  • Vznik a vývoj zobrazení Buddhy a bodhisattvy v gandhárském umění 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Práce se věnuje ikonografii raně buddhistického umění v Indii, zejména v oblasti starověké Gandháry. Sleduje vývoj zobrazení Buddhy a bodhisattvy od anikonického do vytvoření anthropomorfní podoby za vlády Kušáṇů. Nastiňuje ...
  • Západní vedlejší dekorativní a ikonografické prvky v čínském umění Období rozdrobenosti a jejich odraz ve výzdobě buddhistických jeskynních chrámů v Yungangu z doby vlády dynastie Severní Wei 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 2. 2022
   Disertační práce pojednává o vedlejších výzdobných a ikonografických motivech západního původu, které byly přineseny do Číny v Období rozdrobenosti a pronikly do čínského buddhistického umění. Řada těchto prvků se zároveň ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV