• Algoritmus pro automatizovanou kartografickou generalizaci shluků budov metodou agregace 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 9. 2012
   Algoritmus pro automatizovanou kartografickou generalizaci shluků budov metodou agregace Abstrakt Diplomová práce se věnuje tématu automatizované kartografické gene- ralizace. Jejím hlavním cílem je navržení nového ...
  • DVACÁTÉ STOLETÍ VE SVĚTLE ZKUŠENOSTÍ JEDNÉ ŽENY alternativní pohled na dějiny získaný pomocí orální historie 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 17. 10. 2008
   The aim of my diploma work is to find, how are concrete periods and events reflected in a life of concrete women, how were her acts influenced by gender norms and stereotypes of the society, and how much felt this woman ...
  • Enantioselective separation systems in capillary electrophoresis 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 8. 2012
   Chirálními separačními systémy v kapilární zónové elektroforéze se zabývá řada vědeckých týmů po celém světě. Z tohoto důvodu je nezbytné vyvíjet i vhodné teoretické modely, pomocí kterých by bylo možno vysvětlit jevy ...
  • Etnografika v Zápiscích Marie Červinkové-Riegrové 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Studie se zabývá analýzou vnímání a popisu etnografik Marií Červinkovou-Riegrovou tak, jak se odrážejí v jejích Zápiscích. Tento základní pramen je doplněn o další prameny, především o Pamětní knihu Malče a rodinnou ...
  • Fundace Marie Markéty z Valdštejna 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   RESUMÉ FUNDACE MARIE MARKÉTY Z VALDŠTEJNA Jana Svobodová, Ústav dějin křesťanského umění KTF UK V předkládané bakalářské práci představuji Marii Markétu, hraběnku z Valdštejna, jako zakladatelku sakrálních objektů na svém ...
  • Historie parašutismu - přesnost přistání 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 4. 5. 2011
   Název: Historie parašutismu - přesnost přistání Cíle práce: Cílem této práce je komplexním, celistvým způsobem zmapovat historii parašutismu se zaměřením na závodní disciplínu přesnosti přistání. Vzhledem k nedostatečnému ...
  • Josef Václav Scheybal: Dokumentátor a sběratel 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Diplomové práce se věnuje osobnosti Josefa Václava Scheybala (1928 - 2001) a jeho působení převážně v severních Čechách. Pokouší se zachytit všechny stránky Scheybalovy osobnosti, neboť byl malířem, grafikem, ilustrátorem, ...
  • Nároky sociální práce ve vybraném zařízení a možnosti podpory sociálního pracovníka 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 1. 2019
   The bachelor thesis deals with demands on social work in a selected facility which provides social activation services for homeless people, as well as the possibilities of support for social workers. The thesis consists ...
  • Postavení lásky ve spiritualitě Františka Saleského 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 1. 2012
   Středem spirituality Františka Saleského je láska. Ve své práci se zabývám nejprve formačními vlivy, které jej utvářely. Z toho vycházím v pojednání o Františkově teologickém optimismu, jeho kořenech i dopadu na pojetí ...
  • Postoje vybraných cílových skupin k problematice vzdělávací inkluze 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   NÁZEV: Postoje vybraných cílových skupin k problematice vzdělávací inkluze ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá postoji vybraných cílových skupin k problematice vzdělávací inkluze. Teoretická část vymezuje pojmy integrace, ...
  • Předpoklady úspěšné spolupráce trenéra a sportovce v atletice 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Název: Předpoklady úspěšné spolupráce trenéra a sportovce v atletice Cíle: Cílem této bakalářské práce je zjistit, co je předpokladem pro úspěšnou spolupráci mezi trenérem a sportovcem. Metody: Ke zpracování této práce ...
  • Sledování respiračních funkcí u pacientů po operaci hrudního koše dle Nusse 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Cíl: Cílem diplomové práce "Sledování respiračních funkcí u pacientů po operaci hrudního koše dle Nusse" bylo konfrontovat dosavadní poznatky o respiračních funkcích a síle respiračních svalů u pacientů s vrozenou deformitou ...
  • Stanovení rychlostních konstant interkonverze chirálních látek pomoci kapilární elektroforézy 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 5. 2008
  • Studium interkonverze lorazepamu v chirálním prostředí cyklodextrinů 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Vliv metodiky senzomotorické stimulace na stereotyp extenze kyčelního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 6. 2007
  • Vliv prostředí na zkušenosti žáků 2. stupně ZŠ a SŠ s chůzí naboso a v barefoot obuvi 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
  • Vývoj discipliny přesnost přistání v závislosti na vývoji kruhového padáku 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Název: Vývoj disciplíny přesnost přistání v závislosti na vývoji kruhového padáku Cíle práce: Cílem této práce je zmapovat historii parašutismu se zaměřením na závodní disciplínu přesnost přistání a na vývoj kruhového ...
  • Zájem o atletiku a další sportovní aktivity u dětí ve věku 12 - 15 let 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Název: Zájem o atletiku a další sportovní aktivity u dětí ve věku 12 - 15 let. Cíle: Zjistit zájem o atletiku a sportovní aktivity u dětí ve věku 12 - 15 let a porovnat odpovědi dětí z vybraných základních škol a gymnázií. ...
  • Židovské děti : Rituály přechodu 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá přechodovými rituály židovských dětí. Představuje jednotlivé obřady a rituální předměty, které jsou k výkonu příslušné ceremonie nezbytné. Jedná se obřady spjaté s narozením a náboženskou dospělostí, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV