• Charakterizace limbálních kmenových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Charakterizace prasečích indukovaných pluripotentních kmenových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSCs) jsou pluripotentní buňky vytvořené reprogramací buněk somatických pomocí několika transkripčních faktorů v podmínkách kultivace embryonálních kmenových buněk (ESCs). Klasické ...
  • Chráněné bydlení pro osoby s mentální retardací 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
  • Evaluace efektivity práce v zařízení Portus pro osoby s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   This diploma thesis is to acquaint with people with intellectual disability. Basicaly it deals with terminology associated with intelectual disability, definitions, types of intellectual disability, symptoms and causes. ...
  • "Hudebnice nebo kuriozity?" Československá dívčí kapela Satanic Girls 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Práce se zabývá tématem československé dívčí kapely Satanic Girls (v jižní Americe vystupující pod názvem Las Satánicas), která působila od srpna 1968 v emigraci. Autorka na základě analýzy rozhovorů (vedených v období ...
  • Imunomodulační vlastnosti mezenchymálních kmenových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
  • Místo, kde žijeme jako téma občanské výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá regionalistickým učivem na druhém stupni základní školy, konkrétně v předmětu Občanská výchova. Práce blíže seznamuje se současným a dřívějším kurikulárním zakotvením tématu Místo, kde žijeme. ...
  • Možnost použití rozpustných stopovačů pro kvantifikaci infiltrace 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   Práce se zabývá sestavením aparatury pro vývoj levné orientační metody, která by pomocí silně rozpustných látek zjišťovala efektivní infiltraci. Za tímto účelem bylo provedeno celkem osm pokusů s rozpustnými stopovači ...
  • Národní konzervační fond 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Cílem diplomové práce je seznámení s Národním konzervačním fondem České republiky (NKF ČR). Tento knihovní fond je naprosto ojedinělý tím, že jeho hlavním cílem je shromažďovat veškeré české a zahraniční bohemikální dokumenty ...
  • Pojetí "já" u Ladislava Klímy v rámci beletrie 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • Průzkumy trhu a veřejného mínění v České republice jako druh komunikační zpětné vazby 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Bachelor's work deals with market research and public opinion in Czech Republic concentrating on mass media. It presents the research as a suitable feedback for application in mass communications and mass media. The first ...
  • Příprava prasečích indukovaných pluripotentních kmenových buněk - model Huntingtonovy choroby. 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Dosud se nepodařilo vytvořit stabilní linie prasečích ESCs. Linie prasečích ES like buněk nejsou schopné dlouhodobé sebeobnovy nebo mají omezenou schopnost diferenciace. Alternativou k pESCs jsou piPSCs, které lze vytvořit ...
  • Validace české verze dotazníku 3DPAR u adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 6. 2013
   Praha 2013 Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora: Bc. Eliška Svobodová Název diplomové práce: Validace české verze dotazníku 3DPAR u adolescentů Pracoviště: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství ...
  • Vlhkost a její transport v připovrchové zóně kvádrového pískovce 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Práce je zaměřena na transport vlhkosti v porézním prostředí kvádrového pískovce. Kapilární voda a její pohyb hraje zásadní roli při mnoha procesech (solné a mrazové zvětrávání, růst organismů, vznik voštin a tafone). ...
  • Využití trampolíny ve fyzioterapii 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Trampolining, jumping on a trampoline, is one of the most effective exercise for the whole body. It has all the benefits of cardiovascular exercises and strengthening (improved circulation, balance develops coordination, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV