• Hodnocení muskuloskeletálních poruch u klavíristů 

      Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
      Date of defense: 16. 5. 2017
      Název práce: Hodnocení muskuloskeletálních poruch u klavíristů Úvod: Muskuloskeletální (MS) poruchy rozvinuté v důsledku hry na klavír jsou dle zahraničních zdrojů častým problémem. Allsop a Ackland (2010) zhodnotili ...
    • Marketingový výzkum spokojenosti absolventů masérských kurzů v Dexter Academy 

      Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
      Date of defense: 16. 5. 2017
      Název práce: Marketingový výzkum spokojenosti absolventů masérských kurzů v Dexter Academy. Cíle práce: Hlavním cílem této práce je získání hodnocení masérských kurzů a služeb v Dexter Academy od absolventů těchto kurzů. ...
    • Prionózy člověka a vybraných savců 

      Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
      Date of defense: 26. 5. 2014
    • Souvislost mezi výchovným stylem rodičů a interpersonální dominancí potomků 

      Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
      Date of defense: 23. 9. 2014
    • Toll-like receptory při bakteriálních infekcích 

      Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
      Date of defense: 6. 6. 2014
      Bc. Barbora Svobodová Toll-like receptory při bakteriálních infekcích Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Odborný pracovník v laboratorních metodách Cíl práce: Stanovení ...
    • Vliv optimalizace genu na rekombinantní expresi lidského cytochromu P450 3A4 

      Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
      Date of defense: 28. 5. 2012
      Cytochrom P450 3A4 je integrální protein vyskytující se v membráně endoplasmatického retikula. U člověka se v nejvyšší míře vyskytuje v jaterní tkáni. Je důležitým enzymem metabolismu xenobiotik. V procesech biotransformace ...
    • Vliv Sunitinibu na endoteliální expresi hemooxygenázy-I u normotenzních potkanů 

      Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
      Date of defense: 8. 6. 2012
      Barbora Svobodová Vliv sunitinibu na endoteliální expresi hemooxygenázy I u normotenzních potkanů. Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zdravotní laborant Cíl práce: Cílem ...
    • Využití biomasy a bioodpadů k produkci bioplynu 

      Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
      Date of defense: 10. 9. 2009
    • Využití sestémů AAK u osob s narušenou komunikační schopností 

      Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
      Date of defense: 21. 6. 2013
      Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice využívání systémů alternativní a augmentativní komunikace u osob s narušenou komunikační schopností. V textu jsou objasněna teoretická východiska práce, mezi něž patří ...
    • Vývoj komunikačních schopností u předčasně narozených dětí 

      Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
      Date of defense: 26. 5. 2016
      Předkládaná práce ze speciálně pedagogického pohledu pojednává o tématu vývoje komunikačních schopností u předčasně narozených dětí. Práce je pro přehlednost rozčleněna do několika celků. V úvodní části textu je rozebrána ...
    • Znalosti žáků středních škol v oblasti vybraných zoonóz 

      Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
      Date of defense: 14. 9. 2016
      Diplomová práce se zabývá znalostmi žáků středních škol o zoonózách. Zoonózy jsou nemoci přenášené ze zvířete na člověka. Jsou jedním z aktuálních témat v současné biologii. Cílem diplomové práce je nejprve teoretické ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV