Now showing items 1-17 of 17

  • Aspekty působící na oblast gramotnosti v plavecké výuce žáků základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
   NÁZEV Aspekty působící na oblast gramotnosti v plavecké výuce žáků základních škol AUTOR Barbora Svobodová KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE PaedDr. Irena Svobodová ABSTRAKT Hlavním cílem práce je zaměření se ...
  • Charakteristika dětí a dospívajících v ambulantní adiktologické léčbě 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   VÝCHODISKA - U dětí a mladistvých, které navštěvují Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, nebylo doposud popsáno prostředí, z něhož pocházejí. Práce se zabývá popisem různých aspektů života těchto klientů. CÍLE - Cílem ...
  • Co zbylo z Půlnočního pacienta… aneb Les Espions Henriho‑Georgese Clouzota 

   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  • Hodnocení muskuloskeletálních poruch u klavíristů 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 16. 5. 2017
   Název práce: Hodnocení muskuloskeletálních poruch u klavíristů Úvod: Muskuloskeletální (MS) poruchy rozvinuté v důsledku hry na klavír jsou dle zahraničních zdrojů častým problémem. Allsop a Ackland (2010) zhodnotili ...
  • Marketingový výzkum spokojenosti absolventů masérských kurzů v Dexter Academy 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 16. 5. 2017
   Název práce: Marketingový výzkum spokojenosti absolventů masérských kurzů v Dexter Academy. Cíle práce: Hlavním cílem této práce je získání hodnocení masérských kurzů a služeb v Dexter Academy od absolventů těchto kurzů. ...
  • Prionózy člověka a vybraných savců 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
  • Souvislost mezi výchovným stylem rodičů a interpersonální dominancí potomků 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
  • Toll-like receptory při bakteriálních infekcích 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Bc. Barbora Svobodová Toll-like receptory při bakteriálních infekcích Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Odborný pracovník v laboratorních metodách Cíl práce: Stanovení ...
  • Vliv optimalizace genu na rekombinantní expresi lidského cytochromu P450 3A4 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Cytochrom P450 3A4 je integrální protein vyskytující se v membráně endoplasmatického retikula. U člověka se v nejvyšší míře vyskytuje v jaterní tkáni. Je důležitým enzymem metabolismu xenobiotik. V procesech biotransformace ...
  • Vliv Sunitinibu na endoteliální expresi hemooxygenázy-I u normotenzních potkanů 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 8. 6. 2012
   Barbora Svobodová Vliv sunitinibu na endoteliální expresi hemooxygenázy I u normotenzních potkanů. Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zdravotní laborant Cíl práce: Cílem ...
  • Vyhodnocení Google Ads kampaní v Balance Club Brumlovka 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 14. 5. 2019
   Název: Vyhodnocení Google Ads kampaní v Balance Club Brumlovka Cíle: Hlavním cílem této práce je navržení zlepšení spuštěných PPC kampaní za rok 2018 v Balance Club Brumlovka, které povede k efektivnějšímu výkonu kampaní ...
  • Využití biomasy a bioodpadů k produkci bioplynu 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Využití sestémů AAK u osob s narušenou komunikační schopností 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice využívání systémů alternativní a augmentativní komunikace u osob s narušenou komunikační schopností. V textu jsou objasněna teoretická východiska práce, mezi něž patří ...
  • Vývoj komunikačních schopností u předčasně narozených dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Předkládaná práce ze speciálně pedagogického pohledu pojednává o tématu vývoje komunikačních schopností u předčasně narozených dětí. Práce je pro přehlednost rozčleněna do několika celků. V úvodní části textu je rozebrána ...
  • Vývoj kořenového systému při působení sucha 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Rostliny aktivně reagují na podmínky okolního prostředí tak, aby docházelo k efektivnímu využívání všech dostupných zdrojů rostlinou a aby byla rostlina co nejodolnější vůči nepříznivým podmínkám, které mohou mít mnoho ...
  • Vztah četnosti návštěv pacientů ADDA v závsilosti na přítomnosti duální diagnózy 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
   Date of defense: 23. 1. 2023
   BACKROUND - The area of addictological care, which focuses on children and adolescents, has moved forward considerably in recent years, yet this target group is still insufficiently described in comparison with, for example, ...
  • Znalosti žáků středních škol v oblasti vybraných zoonóz 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá znalostmi žáků středních škol o zoonózách. Zoonózy jsou nemoci přenášené ze zvířete na člověka. Jsou jedním z aktuálních témat v současné biologii. Cílem diplomové práce je nejprve teoretické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV