• Additive Pairs in Quantitative Type Theory 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Jan závislé, tak lineární typy mají své kýžené vlastnosti. Zatímco závislé typy mo- hou vyjádřit závislosti mezi vstupy a výstupy funkcí, lineární typy umožňují kontrolu nad používáním zdrojů. Kombinace těchto dvou systémů ...
  • Materiální svět mezi středověkým a novověkým myšlením 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
  • Má stanovování nádorových markerů u nádorů ovaria v kontextu posledních negativních závěrů prací i nadále nějaký význam? 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2011)
   Date of defense: 19. 1. 2011
   Does the assessment of tumor markers in the context of the last negative conclusions still have any impact in ovarian cancer? Svoboda T.: Dept. Of Oncology and Radiotherapy, Univ.Hospital, Plzen, Czech Republic Summary: ...
  • Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Svoboda, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 1. 2012
   The thesis demonstrates the application of a hypoplastic model in class A predictions of a NATM tunnel in an urban environment. The Kralovo Pole tunnel is a main construction of a northern part of a Large City Ring Road ...
  • Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Disertační práce představuje aplikaci hypoplastického konstitučního modelu při realizaci NRTM tunelu v prostředí městské zástavby s cílem obdržet "class A" predikce chování zeminového masivu. Tunely Královo Pole tvoří ...
  • Problematika rozvoje regionu sousedícího s Vojenským újezdem Brdy 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   This diploma paper is about problems, which shepherd the region in proximity the military area Brdy. This region is among others situated in inner periphery, which brings another problems in development this region. The ...
  • Realistic hair rendering in Autodesk Maya 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Tato diplomová práce popisuje real-time zobrazovaní vlasů v 3D modelovacím programu Autodesk Maya. Zobrazovací modul je součást projektu Stubble - zasuvného modulu do programu Maya, který slouží k modelovaní vlasů. ...
  • Srovnání plavecké přípravy v krátkém triatlonu a v moderním pětiboji 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 3. 5. 2010
   PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA: Svoboda Tomáš STUDIJNÍ OBOR: Tělesná výchova a sport VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Josef Horčic, Ph.D. Název: Srovnání plavecké přípravy v krátkém triatlonu a v moderním pětiboji Cíl práce: Hlavním cílem ...
  • Star height 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   We present a certain family of languages and show that for those languages infinite hierarchy of star heights exists. The proof was first devised by Dejean and Schützenberger. More recently it was reformulated by Sakarovitch, ...
  • Strukturní analýza průzkumné štoly Prackovice 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 6. 2006
  • Trestní odpovědnost v ochraně životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Předmětem práce je česká právní úprava trestní odpovědnosti na úseku ochrany životního prostředí. Vedle ust. hlavy VIII. zvl. části trestního zákoníku, pojednává i o dalších skutkových podstatách v této hlavě nezařazených, ...
  • Virtuální hřiště 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Tato práce slouží jako doprovodný dokument k programu Virtuální hřiště. Tento program měl za úkol simulovat pohyb a interakci dokonale tuhých těles v reálném prostředí s gravitací. Měl být optimalizován tak, aby byl schopen ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV