• Americká zahraniční politika a kolumbijský mírový proces 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Tato práce analyzuje americkou zahraniční politiku vzhledem ke Kolumbii v letech 2000- 2017. Základem této politiky je strategie nazvaná Plan Colombia, jejímž prvotním cílem bylo zamezit obchodu s drogami. Postupem času ...
  • Anomální výskyty arsenu v půdách České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení anomálních koncentrací arsenu v půdách (>30 mg/kg) České republiky. Anomální koncentrace arsenu v půdách v České republice jsou způsobeny zejména spalováním fosilních paliv, ...
  • Arsen v letokruzích na As kontaminovaných plochách 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Kutná Hora a její okolí je oblast, postižená těžbou Ag, později Pb - Zn rud, trvající několik století. Důsledkem těžby jsou extrémní koncentrace některých prvků, především As, ve vodách, půdách i rostlinách, na ní rostoucích. ...
  • Británie v úzkých: Britská obranná politika mezi světovými válkami 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   Bakalářská práce "Británie v úzkých: Britská obranná politika mezi světovými válkami" se zaměřuje na otázku vytváření a uskutečňování obranné politiky Velké Británie a jejího impéria v meziválečném období. Autor se v ní ...
  • Klonování, exprese a charakterizace kuřecích růstových faktorů 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
  • Klonování, exprese a charakterizace rekombinantních růstových faktorů 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Klonování, exprese a charakterizace rekombinantních růstových faktorů Růstové faktory a cytokiny jsou důležitými regulátory nejrůznějších biologických jevů, spojených s buněčnou proliferací, přežitím a diferenciací. Tato ...
  • Kněžna Gabriela Marie rozená Lobkowicz, provdaná Auersperg. Sonda do korespondence aristokratky 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 5. 2022
  • Na cestě k lemmatizaci staročeských textů: data, software, aplikace 

   Synková, Pavlína; Lehečka, Boris; Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  • Origins of vertebrate hematiopoiesis 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   (ENGLISH) Hematopoiesis is dependent on the actions of hematopoietic stem cells (HSCs). This process is tightly controlled through a complex array of extrinsic and intrinsic factors. Even though the hematopoiesis seems to ...
  • Reenactment a historická rekonstrukce jako kulturní fenomén 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Cílem této bakalářské práce je představit autorský publicistický dokument Reenactment a historická rekonstrukce jako kulturní fenomén. Teoretická část práce se věnuje definici publicistického dokumentu, postupům použitých ...
  • Reforma systému řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Diplomová práce Reforma systému řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace se zaměřuje na několik aktuálních otázek nad nejdůležitějším systémem urovnávání sporů v mezinárodním ekonomickém právu. Sporový systém WTO ...
  • Vliv společné evropské investiční politiky na systém mezinárodního investičního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Vliv společné evropské investiční politiky na systém mezinárodního investičního práva Abstrakt Rozšíření výlučné pravomoci Evropské unie (EU) na přímé zahraniční investice (FDI) v Lisa- bonské smlouvě mělo významné dopady. ...
  • Vylučovací žaloba v exekučním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
   Debarment action in execution proceedings The thesis targets the interpretation of debarment actions in execution proceedings. Generally the thesis provides a definition of debarment actions as a legal institution for the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV