Now showing items 1-17 of 17

  • Correction of Invalid Trees with Respect to Regular Tree Grammars 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 3. 2015
   XML documents and related technologies represent one of the most widespread ways how data on the Web are maintained and interchanged. Unfortunately, many of the real-world documents contain various types of consistency ...
  • Dělení věkových kategorií dětí a mládeže v jednotlivých druzích sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
  • Informační systém na spolupráci menších skupin uživatelů 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Cílem této práce je implementovat konkrétní informační systém na spolupráci a výměnu informací v rámci menších pracovních skupin uživatelů a dále detailněji rozebrat všechny aspekty, které se ukázaly významné při návrhu ...
  • Internacionalizační tendence v závazkovém právu se zaměřením na smluvní právo 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Internacionalizační tendence v závazkovém právu se zaměřením na smluvní právo Abstrakt Tato práce se zabývá harmonizací a unifikací závazkového, především pak smluvního práva na mezinárodní, evropské a národní úrovni. Důraz ...
  • Kontrolované pití - zkušenosti z klientské praxe pracovníků/pracovnic Ambulantních center Laxus z.ú. 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
  • Leasing v obchodněprávních vztazích 

   Defence status: RECOGNIZED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   1 Resumé Ve své disertační práci se zabývám problematikou leasingu v obchodněprávních vztazích. Leasing je právním institutem, který byl převzat po roce 1989 ze zahraničí. Blízký vztah k nájmu a poměrně krátká právní ...
  • Leasing v obchodněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 3. 2011
   Resumé Ve své disertační práci se zabývám problematikou leasingu v obchodněprávních vztazích. Leasing je právním institutem, který byl převzat po roce 1989 ze zahraničí. Blízký vztah k nájmu a poměrně krátká právní historie ...
  • Odkaz v dědickém právu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 5. 2018
   The present thesis discusses the legislation of an ancient and new-old institute of inheritance law, legacy. Legacy was in the Czech legal environment in the 60's of the last century as a traditional institute of inheritance ...
  • Odkaz v dědickém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 11. 2018
   The present thesis discusses the legislation of an ancient and new-old institute of inheritance law, legacy. Legacy was in the Czech legal environment in the 60's of the last century as a traditional institute of inheritance ...
  • Politicko-ekonomický cyklus 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Cílem mé bakalářské práce bylo popsat základní východiska politicko ekonomického cyklu a zároveň vystihnout faktory, které na něj mají vliv. Snaha o zasazení tohoto jevu do širších souvislostí ukázala, že politicko ekonomický ...
  • Pomoc mužům jako obětem domácího násilí v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 26. 3. 2010
   This diploma thesis is focused on male victims of domestic violence. Firstly the term domestic violence is defined than the characterization of gender aspects of domestic violence followed. In the theoretical part of diploma ...
  • Porovnání postavení novináře v americké a české audiovizuální popkultuře 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   The aim of this thesis is to compare the use of journalists as characters in Czech and US audiovisual industry, primarily cinema. As expected, the work finds that Czech cinema cannot compare with American in volume. Also, ...
  • Processing of Incorrect XML Data 

   Defence status: RECOGNIZED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 8. 2012
   XML dokumenty a technologie reprezentují široce akceptovaný standard pro správu a výměnu semistrukturovaných dat. Překvapivě vysoký počet XML dokumentů však obsahuje chyby dobré formovanosti, strukturální validity nebo ...
  • Processing of Incorrect XML Data 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   XML dokumenty a technologie reprezentují široce akceptovaný standard pro správu a výměnu semistrukturovaných dat. Překvapivě vysoký počet XML dokumentů však obsahuje chyby dobré formovanosti, strukturální validity nebo ...
  • Současnost v ilustracích a textech prvorepublikového tisku (dobový obraz budoucnosti) 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   The present thesis called Image of the Present time in cartoons and articles of Czech historical newspapers deals with the image of future world as described in the Czech media after World War I. The theoretical part of ...
  • Vyvlastnění nemovitostí 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   71 12. ZÁVĚR Jako hlavní cíl této diplomové práce jsem si stanovil co nejlépe čtenáře seznámit s problematikou institutu vyvlastnění, včetně výkladu současné platné právní úpravy, srovnání s předchozí právní úpravou a ...
  • Vývoj novináře coby filmové postavy v americké kinematografii 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   Práce se zabývá žurnalistickým povoláním, jak je zobrazováno v americké mainstreamové kinematografii během zvukové éry hollywoodského filmu. Popisuje způsoby, jakými se film vypořádává s komplexitou žurnalistiky, zatímco ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV