• Analýza squashového utkání 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
  • Analýza squashového utkání, porovnání žen a mužů 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   Title: : Analysis of squash match, comaparison between male and female players Objectives: This thesis shall compare different types of service, returns and third shots and their combinations between male and female players ...
  • Analýza storna pojistných smluv 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Cílem této práce je vyvinout na reálných datech nástroj k identifikaci smluv pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla ohrožených stornem. Jsou zde představeny prostředky pro explorativní analýzu dat, výstavbu ...
  • French counterinsurgency: case study of Mali 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 22. 6. 2022
   This thesis is dedicated to French intervention in Mali between the years 2013 and 2022. Insurgency in Mali led to the deployment of French forces in Operation Serval from 2013 to 2014. However, because of the unstable ...
  • Mezinárodněprávní ochrana osob se zdravotním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Oblast mezinárodněprávní ochrany práv osob s postižením se v posledních dekádách dynamicky rozvíjí. Pohled na postižení se postupně vyvinul od medicínského přístupu k jeho chápání jako sociálního konstruktu, který vede k ...
  • Mezinárodní civilní procesní právo v Evropské unii - vybrané otázky 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 1. 2015
   Cílem diplomové práce je podat ucelený výklad institutu dohod o volbě soudu v režimu Nařízení Brusel I bis a Haagské úmluvy o volbě soudu a poukázat na hlavní problémy, které mohou nastat při aplikaci těchto instrumentů ...
  • Mezinárodní civilní procesní právo v Evropské unii - vybrané otázky 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 11. 2015
   The purpose of the thesis is to offer a comprehensive commentary of the choice-of-court agreements under the Brussels I bis regulations and the 2005 Convention on Choice of Court Agreements ("Convention") and to refer to ...
  • Obnova trigonometrické sítě na území hlavního města Prahy 

   Strnad, Jan; Wiedner, Zdeněk (1969)
  • Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Responsibility of the doctor in criminal law and the circumstances under which it is possible to carry out medical procedures without the threat of legal punishment is a topic that has been, is and will be always up to ...
  • Signální efekty dividend 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   This thesis deals with the question of whether there is a positive relationship between dividend and firm's value. Thesis focuses on the signaling theory which states that dividends convey information from managers about ...
  • Závislé kategoriální veličiny 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV