• Matematická olympiáda 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlík, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Tato práce se zabývá soutěží Matematická olympiáda a je rozdělena na dva oddíly. První oddíl je zaměřen na její historii, organizační strukturu a také výsledky žáků v jednotlivých ročnících, jejich porovnání. Část tohoto ...
  • Niklas Luhmann a ekologická diskuse: sociologická tematizace problémů životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlík, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   (abstrakt) Bakalářská práce se zabývá sociologickým uchopením problémů životního prostředí v rámci systémové teorie Niklase Luhmanna, přičemž vychází především z Luhmannovy knihy Ekologická komunikace. Úvodní kapitola ...
  • Odloučení Lucemburska od Koruny české 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlík, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   The subject matter of this rigorosum thesis is to provide a description and an analysis of process of separation of Luxembourg (and Chiny) from the Lands of the Bohemian Crown. This topic was chosen for reason that this ...
  • Rostlinné invaze na příkladu Netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) a Křídlatky (Reynoutria sp.) a charakteristika půdních typů areálů jejich šíření 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlík, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
  • Sociologické čtení postmoderní literatury na příkladu prózy Dona DeLilla 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlík, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Vztah sociologie a literatury otevírá díky jejich vzájemné blízkosti rozsáhlé pole úvah. Předkládaná práce rozvijí méně obvyklý přístup k literatuře, jehož snahou je pátrat v ní po projevech sociologického myšlení, jež by ...
  • Soukromoprávní aspekty veřejnoprávní ochrany v oblasti ochranných známek 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlík, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   The aim of this thesis is to evaluate from a legal point of view private part of the Czech trademark law. I focused in particular on the section related to distinguishing of a trademark and trademark law in trade relations. ...
  • Začlenění Lucemburska mezi země Koruny české 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlík, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Předmětem diplomové práce je začlenění Lucemburska mezi země Koruny české. Téma bylo vybráno především z důvodu, že nebylo dosud historiografií zpracováno a analyzováno. Dostupná literatura zpravidla bere příslušnost ...
  • Změny půdních znaků po změně využívání půdy 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlík, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Práce se zabývá změnami vybraných půdních znaků a vlastností na plochách bývalé orné půdy přeměněné v lesní plochy ve středočeském Plutonu v dolním povodí řeky Sázavy. Jsou zkoumány časová období 8, 15, 25 - 35, 50 - 55, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV