• Deprese, antidepresiva a diabetes mellitus - existuje vzájemná souvislost? 

   Defence status: DEFENDED
   Stará, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Úvodem je stručně popsán vztah diabetu a kvality života. Hlavní část je věnována především vzájemnému vztahu deprese a diabetu včetně základních patofyziologických mechanismů. Následuje výběr klinických studií se vztahem ...
  • Práce se začátečnickou skupinou v dramatické výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Stará, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   Náplní diplomové práce je otevírání světa dramatické výchovy skupině dětí mladšího školního věku, která nemá s DV žádné zkušenosti. Cílem teoretické části je připravit čtenáře na specifika práce se začátečnickou skupinou ...
  • Testování transdermální permeace vybraných xenobiotik 

   Defence status: DEFENDED
   Stará, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Úvod práce stručně popisuje stavbu kůže a obsahuje rešerši současných poznatků o in vitro testování permeace léčiv přes kůži. Dále jsou uvedeny základní údaje o nervově paralytických látkách a o možnostech profylaxe otravy ...
  • Zustand der Aussprachefähigkeiten der ausgewählten prosodischen Erscheinungen bei Studenten an Gymnasien 

   Defence status: DEFENDED
   Stará, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV