• Disociace v období dospívání. Validizace české verze dotazníku Adolescent Dissociative Experiences Scale (A-DES) v klinickém a neklinickém souboru adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Cílem předkládané studie je zjistit psychometrické charakteristiky české verze dotazníku Adolescent dissociative experiences scale (A-DES, česky Škála disociativních zážitků pro adolescenty; Armstrong et al., 1997). 653 ...
  • Diversity changes in cryptogams along the Scotia arch. 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Skotské moře a jeho ostrovy jsou jednou z nejméně probádaných oblastí na světě a nejméně dotčených oblastí člověkem. Nachází se zde mnoho endemických druhů nižších rostlin, díky mladému geologickému systému a vulkanické ...
  • Dohoda o vině a trestu 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Dohoda o vině a trestu Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá kontroverzním institutem sjednávání dohody o vině a trestu, a to z důvodu jeho aktuálnosti, neboť nedávno byl novelizován. Tento institut byl poprvé zakotven ...
  • Drawing geometric graphs on red-blue point sets 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Nechť B je množina modrých bodů v rovinně a R je množina červených bodů v rovinně. Navíc předpokládejme, že R ∪ B je v obecné poloze. Geometrický graf je graf nakreslený v rovinně, jehož hrany jsou nakresleny pomocí úseček. ...
  • Faktory úspěchu pro outsourcing, komparace přístupu nejúspěšnějších zemí a České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Tématem práce jsou faktory úspěchu pro outsourcing a situace v tomto odvětví v Indii, Číně, Rusku a Irsku, jakožto outsourcingově nejúspěšnějších zemích současnosti, a České republiky. Cílem práce je analyzovat nejdůležitější ...
  • Histoire ou fiction? Enjeux d'une écriture hybride : le cas d'HHhH de Laurent Binet 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 1. 2022
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou hybridních útvarů, zvláště románem HHhH Laurenta Bineta. Přestože se historie i fikce navzájem ovlivňují a obohacují, jejich vztah je značně problematický. I proto se filosofové, ...
  • Kanály vzniklé prouděním podzemní vody v lomu Střeleč: erozní procesy a faktory ovlivňující vznik kanálů 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Vlivem těžby vznikla v okolí lomu Střeleč rozsáhlá deprese hladiny podzemní vody, kdy do lomu ve formě soustředěných vývěrů přitéká až 70 l/s. Na vývěrech podzemní vody dochází k tvorbě systému kanálů, dosud největší vzniklý ...
  • Metodika pro rozvoj techniky bruslení na bruslařském trenažeru 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 6. 5. 2016
   Název práce: Metodika pro rozvoj techniky bruslení na bruslařském trenažeru. Cíl práce: Cílem práce je kompilace dostupných poznatků o metodice zlepšování techniky bruslení za pomoci bruslařského trenažeru a analýza progresu ...
  • Médea ve francouzském dramatu 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
  • Parity vertex colorings 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   A parity path in a vertex colouring of a graph G is a path in which every colour is used even number of times. A parity vertex colouring is a vertex colouring having no parity path. Let χp(G) be the minimal number of colours ...
  • Sapping - jeho terénní projevy a studie zaměřené na detailní poznání procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Práce pojednává o erozi sappingem podzemních vod, přičemž je na proces pohlíženo z různých hledisek. V malém měřítku je sledována odlišnost říční sítě utvořené sappingem oproti systému, jež vznikl povrchovým tokem. Dále ...
  • Systémový přístup ke vzdělávání liniových manažerů v korporaci CIUR, a. s 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Předkládaná rigorózní práce na téma Systémový přístup ke vzdělávání liniových manažerů v korporaci CIUR, a. s., je zaměřená na vytvoření a zavedení vzdělávacího modelu přímo pro konkrétní korporaci a navržení opatření pro ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV