• Heterologní exprese a izolace lidského cytochromu P450 1B1 

   Sojka, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Cytochromy P450 tvoří superrodinu hemových enzymů, jejíž jednotliví zástupci se vyznačují velmi širokou substrátovou specifitou, tudíž dokáží odbourávat desítky až stovky různých substrátů, avšak s různou účinností a ...
  • Jazyk polopřipravených mluvených projevů 

   Sojka, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 2. 2009
   Cílem této práce je hláskoslovná a morfologická analýza mluvených textů rozhlasové publicistiky. Při analýze jsme pracovali se třinácti zaznamenanými a přepsanými texty z let 2002-2005. Především jsme se zabývali otázkou, ...
  • Jazyk polopřipravených mluvených projevů 

   Sojka, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Cílem této práce je hláskoslovná a morfologická analýza mluvených textů rozhlasové publicistiky. Při analýze jsme pracovali se třinácti zaznamenanými a přepsanými texty z let 2002-2005. Především jsme se zabývali otázkou, ...
  • Morfologická variantnost v mluvených a psaných komunikátech žáků 2. stupně základních škol ve středočeské nářeční oblasti 

   Sojka, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   NÁZEV: Morfologická variantnost v mluvených a psaných komunikátech žáků 2. stupně základních škol ve středočeské nářeční oblasti AUTOR: Pavel Sojka KATEDRA: Katedra českého jazyka Pedagogické fakulty v Praze ŠKOLITEL: PhDr. ...
  • Příprava vektorů pro heterologní expresi lidského cytochromu P450 1B1 

   Sojka, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Laboratoř molekulární karcinogeneze a vývoje léčiv, pod jejíž záštitou byl tento projekt vypracován, se problematikou cytochromů P450 zabývá již delší dobu. Tyto enzymy se podílejí v drtivé většině na první fázi biotransformace ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV