• Frekventovaná zranění v boxu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Sedláček, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Title: Common boxing injuries Objectives: Description of the causes of injuries and summarize the common frequent injury in training and matches of amateur and professional boxing. Methods: In this work was used the ...
  • Frekventovaná zranění v boxu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Sedláček, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 11. 1. 2018
   Název: Frekventovaná zranění v boxu Cíle: Popis příčin zranění a sumarizace nejfrekventovanějších zranění v tréninku a zápaseu amatérského a profesionálního boxu. Metody: V této práci byla použita vědecká metoda dotazníkového ...
  • Frekventovaná zranění v boxu 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 9. 5. 2019
   Název: Frekventovaná zranění v boxu Cíle: Popis příčin zranění a sumarizace nejfrekventovanějších zranění v tréninku a zápasu amatérského a profesionálního boxu. Metody: V této práci byla použita vědecká metoda dotazníkového ...
  • Hodnocení mikročástic připravených sprejovým sušením analýzou obrazu 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Petr (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 6. 6. 2006
   ABSTRACT-EN In the thesis was demonstrated manitol as the proper model substance for optimization procedure of spray drying in Büchi Mini Spray Dryer B-290. Concentration of model polyol was in the range from 5 % to 15 %, ...
  • Limitations of Incompressible Encodings 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 7. 2021
   Tato práce se zabývá limitacemi nekomprimovatelných kódování s nepodmíněnou bezpečností. Představujeme trhliny v existujícím důkazu nemožnosti konstrukce nekomprimovatelných kódování bez výpočetních omezení na útočníka. ...
  • Olomoucké tvarůžky - produkce, podnikání, konzum 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Práce se zabývá fenoménem olomouckého tvarůžku, původním českým sýrem od konce 19. století do roku 1938. Přibližuje proměny v technologii výroby, sleduje výrobu tvarůžků jako předmět podnikání a jako samostatné odvětví ...
  • Olomoucké tvarůžky - produkce, podnikání, konzum, 1938-1960 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Diplomová práce se věnuje problematice produkce, podnikání a konzumu olomouckých tvarůžků v období let 1938-1960 na území českých zemí, resp. Československa. Shrnuje vývoj tohoto oboru do roku 1938 a všímá si jak ho ovlivnily ...
  • Právo na místní samosprávu 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Právo na místní samosprávu - shrnutí Diplomová práce se věnuje problematice práva na místní samosprávu v České republice. V první kapitole shrnuje současné teoretické přístupy k územní samosprávě a povaze práva na ni, ...
  • Příprava a hodnocení mikročástic s koloidním stříbrem 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Petr (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 14. 12. 2006
   In the Doctoral thesis is presented theoretical overview of relevant scientific knowledge concerning preparation and use of silver colloidal particles enlarged with technical information concerning drying and quality control ...
  • Zbraň (nejen) jako umělecké dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Záměrem této bakalářské práce je představit ruční zbraně nejen jako předměty k různým druhům praktického využití, ale také poukázat na jejich hodnoty z hlediska jejich vnímání jako uměleckého artefaktu v návaznosti na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV