• Exceptional Sets in Mathematical Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Rmoutil, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Title: Exceptional Sets in Mathematical Analysis Author: Martin Rmoutil Department: Department of Mathematical Analysis Supervisor: Doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc., Department of Mathematical Analysis Abstract: The ...
  • Exceptional Sets in Mathematical Analysis 

   Defence status: RECOGNIZED
   Rmoutil, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 12. 2016
   Název práce: Výjimečné množiny v matematické analýze Autor: Martin Rmoutil Katedra: Katedra Matematické Analýzy Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc., Katedra matematické ana- lýzy Abstrakt: Tato ...
  • O existenci velkých zobecněných obdélníků v podmnožině roviny kladné míry 

   Defence status: DEFENDED
   Rmoutil, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
  • Vlastnosti sigma-pórovitých množin 

   Defence status: DEFENDED
   Rmoutil, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   V předložené práci dokazujeme několik nových výsledků týkajících se pórovitých a -pórovitých množin. V prvních dvou kapitolách práce zkoumáme některé otázky v R, zatímco v kapitole třetí se soustředíme na zcela jiný problém ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV