• Chalkony a jejich analogy jako potenciální léčiva X 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 11. 3. 2016
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát Mgr. Lenka Richterová Konzultant doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. Název rigorózní práce Chalkony ...
  • Hnutí za záchranu lidových řemesel v Japonsku a jeho odraz ve tvorbě hlavních představitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala hnutí za záchranu lidových řemesel- mint;eiv Japonsku s dúrazem na keramickou tvorbu jak historickou, tak tvorbu hlavních představitelú hnutí. Nejprve chci chronologicky ...
  • Proměny tradičních lidových řemesel v Japonsku ve 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   Japonsko, coby země s významně silnou tradicí řemeslné výroby, prošla právě v této oblasti ve 20. století významnými změnami. Jedna z hlavních oblastí na tomto poli je japonská lidová keramika. Cílem této práce je představit, ...
  • Vstupní adiktologické vyšetření v kontextu psychodynamického přístupu 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Lenka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Východiska: Vstupní adiktologické vyšetření je popisováno jako mapování rizikového chování pacienta ve vztahu k užívání návykových látek. Jeho součástí je i zhodnocení celkového stavu pacienta a následné stanovení ...
  • Závažné klinické projevy klientů terapeutických komunit v kontextu komorbidity ADHD 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Tato bakalářská práce je subvýzkumem projektu zaměřeného na vliv ADHD na vybrané psychické funkce, životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách. ADHD je spojeno jak s ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV