• Fenomenologie tance 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Diplomová práce je filosofickým pojednáním o tanci a jeho bytostném určení, čím tanec jest. Tato práce se zabývá zkoumáním podstaty tance jako takového. Jde o fenomenologický náhled a zkoumání smyslu, který tanec sám v ...
  • Pohled začínajících a zkušených učitelů na práci se třídou 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat rozdíly ve způsobu, jakým vnímají začínající a zkušení učitelé různé aspekty práce se třídou, jako je příprava na hodinu, motivace žáků, zvládání nekázně ve třídě a jaké ...
  • Služby pro matky - uživatelky návykových látek a jejich děti se specifickými poruchami 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Veronika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
  • Vliv struktury vegetace na její expanzi na příkladu borovice kleče 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   This bachelor thesis deals with the influence of the structure of the dwarf pine on its expansion in the highest parts of the Giant Mountains. The aim was to find out how this and other factors influence the expansion. For ...
  • Život z vlastního pramene 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV