• Ekosystémové služby a komunitní zahrady v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Komunitní zahrady jsou v současné době fenoménem. Proto se jimi tato bakalářská práce zabývá. Konkrétním cílem práce je zjistit, zda pražské komunitní zahrady plní funkce ekosystémových služeb. Práce se skládá ze dvou ...
  • Motivace k sběru plodin: socioekonomické a regionální podmíněnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 1. 2019
   A research of foraging represents a relatively new phenomenon abroad. In Czechia, on the other hand, this is an ordinary issue with a long-time tradition, but until recently it has not received much attention by the ...
  • Nástroje ochrany proti šikanózním insolvenčním návrhům 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   This thesis aims to provide a summary overview of instruments of Czech law preventing insolvency petitions of being misused by the creditors and to asses, whether the current legislation provides sufficient protection for ...
  • Návrat žen po rodičovské dovolené do zaměstnání 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá problematikou návratu žen z rodičovské dovolené do zaměstnání. Pozornost je věnována mateřské a rodičovské dovolené, péči o předškolní dítě, nabídce a využívání flexibilních forem zaměstnání, a ...
  • Překonávání šikany na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Tématem bakalářské práce je problematika šikany na základní škole, se zaměřením na její překonávání. Hlavním cílem práce je zjistit, co pomohlo lidem, kteří se staly oběťmi šikany překonat nepříjemné zážitky. Práce obsahuje ...
  • Sběr plodů: (ne)tradiční strategie získávání potravin ve městě? 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Růžičková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   A research of foraging represents a relatively new phenomenon abroad. In Czechia, on the other hand, this is an ordinary issue with a long-time tradition, but until recently it has not received much attention by the ...
  • Sebevražda a sebeobětování 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Anotace: Tématem diplomové práce je sebevražda a sebeobětování. Hlavním cílem práce je seznámit se s pojmy sebevražda a sebeobětování na základě odborné literatury a odpovědět na otázku, jak se od sebe tyto pojmy liší s ...
  • Televizní pěvecké soutěže jako současný fenomén 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Televizní pěvecké soutěže jsou fenoménem posledního desetiletí v nové podobě, která je velmi odlišná od pěveckých soutěží z druhé poloviny minulého století. Jedná se o nový způsob pojetí, který zapojuje do soutěže diváka, ...
  • Učitelovy otázky ve vyučování matematice 

   Defence status: RECOGNIZED
   Růžičková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 9. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá různými způsoby zkoumání otázek učitelů matematiky, především s ohledem na možný vliv těchto otázek na myšlenkové procesy žáků a kvalitu osvojovaného matematického poznání. Práce má dva ...
  • Učitelovy otázky ve vyučování matematice 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá různými způsoby zkoumání otázek učitelů matematiky, především s ohledem na možný vliv těchto otázek na myšlenkové procesy žáků a kvalitu osvojovaného matematického poznání. Práce má dva ...
  • Užití podnětných úloh ve výuce matematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 3. 2015
   Title: Implementation of Challenging Tasks in Mathematics Education Author: PhDr. Lucie Růžičková Department: Department of Mathematics and Mathematics Education Supervisor: RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D. ABSTRACT The thesis ...
  • Vliv světové ekonomické krize na systém státní sociální podpory v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   This thesis deals with the system of state social support. It analyzes the development of these benefits since the beginning of the global economic crisis to the present. I analyzed birth grant, child allowance, parental ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV