• Application of the Nambu mechanics formalism in atmospheric dynamics 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Nambova mechanika je zobecnění Hamiltonovské fyziky, které používá více zachovávajících se veličin jako Hamiltoniány. V této práci shrneme principy Nambovy mechaniky a ukážeme její použití na rovnicích nestlačitelného ...
  • Cesta časem - realizace projektu ve školní družině podle ŠVP (školního vzdělávacího programu) 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vytvoření Školního vzdělávacího programu ve školní družině s důrazem na psychický, sociální a tělesný vývoj dítěte mladšího školního věku. Práce je rozčleněna na dvě části. První ...
  • Čeští přemožitelé kanálu La - Manche, jejich tréninková příprava a průběh plavby 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
  • Diskrétní lineární dynamické systémy s řízením 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Discrete linear dynamical systems with control Author: Zuzana Procházková Department: Department of Algebra Supervisor: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc., Department of Algebra Abstract: In this thesis we describe elementary ...
  • Kulturní hodnoty v mezinárodním managementu: případ mobilních operátorů České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 14. 6. 2007
  • Modelování potenciálního výskytu bobra evropského v povodí Mže 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Diploma thesis is focused on habitat requirements of European beaver (Castor fiber) and conflicts arising thereof in the catchment area of the river Mže. Based on current occurence the potential distribution of this species ...
  • Očekávání rodiček versus nemocniční realita u plánovaného císařského řezu 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Each expectant mother comes into the hospital with some idea of how the delivery will proceed, including the c-section. These ideas, created on basis lay and professional opinions, can be dramatically different from the ...
  • On the internal gravity wave - atmospheric circulation interaction 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 6. 2021
   Vnitřní gravitační vlny, které významně ovlivňují střední atmosféru transportem a ukládáním energie a hybnosti, tvoří důležitou složku atmosférické dynamiky. Pro zlepšení globálních cirkulačních modelů, které nerozlišují ...
  • Podvod a zvláštní případy podvodu 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
   I Podvod a zvláštní případy podvodu ABSTRAKT Pro výběr mojí diplomové práce bylo rozhodující téma, které by bylo přínosné i pro mojí budoucí praxi. Vzhledem k tomu, že s podvody se lze setkat v běžném životě dnes a denně ...
  • Společenská odpovědnost firem - spolupráce ziskových a neziskových organizací 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 24. 3. 2011
   T-Mobile Czech Republic a.s. Document1 1/1 Abstract: This study focuses on the collaboration between profit and nonprofit sector in the Czech Republic. The primary objective is to find specific elements in collaboration ...
  • Společenská odpovědnost firem - spolupráce ziskových a neziskových subjektů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 26. 10. 2010
   1 Abstract This study focuses on the collaboration between profit and nonprofit sector in the Czech Republic. The primary objective is to find specific elements in collaboration between nonprofit organizations and profit ...
  • Výuka orientačního běhu na 2.stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   Název: Výuka orientačního běhu na 2.stupni základní školy Autor: Bc. Zuzana Procházková Katedra: Katedra tělesné výchovy Vedoucí práce: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. Cíle: Cílem této práce je zmapovat výuku orientačního ...
  • Výuka orientačního běhu na 2.stupni ZŠ 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Název: Výuka orientačního běhu na 2.stupni základní školy Autor: Bc. Zuzana Procházková Katedra: Katedra tělesné výchovy Vedoucí práce: PaedDr. Ivan Přibyl Cíle: Cílem práce je seznámit žáky 2.stupně ZŠ s orientačním během ...
  • Význačné prvky grupových okruhů 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Název práce: Význačné prvky grupových okruhů Autor: Bc. Zuzana Procházková Katedra: Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D., Katedra algebry Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá ...
  • Vztah lékař - pacient, trestněprávní aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 1. 2014
   RELATIONSHIP OF DOCTOR AND PATIENT, CRIMINAL LAW ASPECTS I have chosen this particular topic regarding the fact, that medical law is a part of law, which attracts general public attention. Relationship of doctor and patient ...
  • Závislost na tabáku z pohledu poskytovatelů služeb klientům závislým na alkoholu 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá problematikou závislosti na tabáku u klientů závislých na alkoholu. Mapuje postoje a potřeby poskytovatelů služeb klientům závislým na alkoholu s ohledem na fenomén závislosti na tabáku. V první ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV