• "Analýza rozhodovacího procesu Kennedyho administrativy za druhé berlínské krize v roce 1961 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   The second Berlin crisis represents one of the important milestones in the development of the Soviet-American relations during the Cold War. After the World War II, Berlin was divided into four occupation zones. Following ...
  • Biblioterapie jako nástroj k rozvoji komunikačních schopností žáků s lehkou mentální retardací 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Diplomová práce Biblioterapie jako nástroj k rozvoji komunikačních schopností žáků s lehkou mentální retardací se zabývá možností využití biblioterapie a jejích prvků v rámci výuky českého jazyka, kdy prostřednictvím práce ...
  • Ergoterapie u žáků praktické třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Bakalářská práce Ergoterapie u žáků praktické třídy se zabývá možnostmi využití ergoterapie pro rozvoj jedince v oblasti sociálních dovedností prostřednictvím rukodělných činností a her u žáků praktické třídy s diagnostikovanou ...
  • Nejčastější problémy v programu Pět P z pohledu koordinátorů a možnosti jejich řešení 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 26. 3. 2009
   This is a theoretical-analytical thesis which focuses on problematic features of the Five P Programme. On the basis of practical information received from the coordinators the thesis gives details about the current Five P ...
  • Nezletilý jako povinný v řízení o výkon rozhodnutí (exekuci) 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Resumé Práce se věnuje problematice postavení nezletilého povinného ve vykonávacím řízení, resp. exekuci. Cílem této práce je, jednak poskytnutí uceleného přehledu problematiky s ohledem na aktuální témata, která v souvislosti ...
  • Přírodovědná a historická charakteristika Jizerský hor 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Rešeršní bakalářská práce souhrnným způsobem zaznamenává přírodní poměry a historii Jizerských hor. První část se zabývá geologickými a geomorfologickými procesy utvářejícími zdejší krajinu až do její nynější podoby a také ...
  • Role institucí ve vládnutí nestátních ozbrojených skupin: Případ ELOF 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   (abstrakt) Diplomová práce Role institucí ve vládnutí nestátních ozbrojených skupin: Případ ELOF se Tato práce se zabývá jedním z aspektů vládnutí ozbrojených skupin, a to institucemi, které ozbrojené skupiny vytvářejí či ...
  • Role všeobecné sestry v rehabilitačním ošetřovatelství 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Michaela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá problematikou rehabilitačního ošetřovatelství v praxi. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké mají všeobecné sestry povědomí o rehabilitačním ošetřovatelství a zda spolupracují v rámci ...
  • Změny exprese a produkce cyklooxygenáz v míše vlivem bolesti a farmak 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Michaela (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 30. 6. 2010
   The aim of our study was to determine whether and how it changes expression and production of COX-1 and 2 in the spinal cord at different types of pain and to determine the effect of selected analgesics in the expression ...
  • Změny exprese a produkce cyklooxygenáz v míše vlivem bolesti a farmak 

   Defence status: RECOGNIZED
   Procházková, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 8. 4. 2011
   The aim of our study was to determine whether and how it changes expression and production of COX-1 and 2 in the spinal cord at different types of pain and to determine the effect of selected analgesics in the expression ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV