• Analýza písemně zpracovaných příprav na hodinu CLIL 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 12. 2018
   Content and language integrated learning (CLIL) is a dual focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of both language and a non- linguistic subject or its part. While ...
  • Exploring the diversity of snow algae using polyphasic approach 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 2. 2020
   Snow algae cause blooms in slowly melting snowfields in mountain and polar regions. Although they are excellent models for the study of life in extremely cold environments, their taxonomical diversity, geographical ...
  • Exploring the diversity of snow algae using polyphasic approach 

   Defence status: RECOGNIZED
   Whole item or its parts have restricted access until 15. 09. 2023
   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Sněžné řasy způsobují zabarvení sněhu v pomalu tajících sněhových polích v horských a polárních oblastech. Přestože jsou vynikajícími modely pro studium života v extrémně chladném prostředí, naše dosavadní porozumění ...
  • Hodnocení asymetrie obličeje dospělé české populace: 3D studie 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 6. 2011
   Faciální asymetrie je individuální charakteristika související se zdravím, fyzickou přitažlivostí a krásou. Výzkumy v oblasti asymetrie obličeje jsou přínosem pro dentofaciální chirurgii (plánování a hodnocení operací), ...
  • Klavírní dílo Leoše Janáčka a jeho využití v ZUŠ. 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   The aim of this diploma thesis is to acquaint the reader with the personality and piano works of Leoš Janáček. It is especially directed at interpretation specificity of piano works by Janáček. Not only experienced pianists ...
  • Mnichovo Hradiště 1866-1895. Každodenní život malého města ve druhé polovině 19. století. 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Práce nastiňuje historii malého okresního města ve druhé polovině 19. století z hlediska politického (státní správa, samospráva, modernizace), hospodářského (doprava, zejména železnice, rozvoj průmyslu) a kulturního (spolková ...
  • Opozice v NDR a její vazby na český disent. Vzájemné kontakty na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   Bachelor thesis Opposition in the GDR and its Connection to the Czech Dissent. Mutual Contacts at the Turn of 1970s and 1980s offers a new point of view on the oppositional movement in the German Democratic Republic (GDR) ...
  • Pitný režim dětí předškolního věku. 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   v eském jazyce: Bakalá ská práce se zabývá hydratací d tí p ed kolního v ku. Typ práce je teoreticko- empirický. V teoretické ásti je rozpracována fyziologie t lních tekutin, poruchy vodního hospodá ství, pot eba tekutin ...
  • Posturografie a biofeedback : využití u hemiparetických pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 6. 2008
  • Předpoklady rozvodu v české a rakouské právní úpravě 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
  • -Srovnání absolventů VZŠ a VŠ z hlediska pracovní výkonosti a spokojenosti v IP 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá srovnáním absolventů VZŠ a VŠ, konkrétně porovnává pracovní výkonnost a spokojenost v intenzivní péči. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související se vzděláváním všeobecné sestry. Je popsán ...
  • VOLNOČASOVÁ CENTRA RODINNÉHO TYPU V KONKRÉTNÍM REGIONU 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
  • Využítí počítačů - speciálního hardwaru a softwaru a mobilních telefonů u lidí s vysokou míšní lézí 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
  • Vývoj a současnost právní úpravy rozvodu v českém a rakouském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 1. 10. 2013
   My thesis deals with the legal regulations of divorce in the Czech Republic and in Austria. The thesis is divided except in six chapters, except for the introductory and final chapter. The subject of my thesis is the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV