• Aktuální stav informačních služeb v oblasti divadelní kultury a jejich vliv na public relations 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   With the aid of a "case study" research design, this thesis analyses the typology of informational services, whose prudent application can influence relations of institutions existing within the drama industry with the ...
  • Analýza současného stavu motivace studentů oboru Informační studia a knihovnictví pro práci v informační sféře 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   Bakalářská práce popisuje současný stav motivace informačních pracovníků Národní knihovny a České televize. Je rozdělena na část výkladovou a část popisující provedený kvalitativní výzkum. Výkladová část je zaměřena na ...
  • Analýza vlivu prahových hodnot srážek jakožto spouštěče svahových deformací 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Tato bakalářská práce analyzuje možnosti několika modelů, které slouží k nalezení prahových hodnot srážek spouštějících svahové deformace. Věnuje se jak jejich popisu, tak jejich vzájemnému porovnávání a aplikaci. Modely ...
  • Copingové strategie matek malých dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
  • Diverzita a druhový koncept u komplexu Vischeria/Eustigmatos (Eustigmatophyceae) 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Vischeria a Eustigmatos jsou blízce příbuzné rody vyskytující se v terestrických habitatech. Tyto rody byly rozlišeny na základě rozdílů ve struktuře buněčného povrchu (výrůstky a hrany různého tvaru, resp. hladký povrch). ...
  • Faktory ovlivňující elektrochemickou oxidaci m-kresolu na borem dopované diamantové elektrodě 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Práce se zabývá studiem elektrochemické oxidace m-kresolu (desinfekční látka, surovina pro výrobu syntetických pryskyřic, environmentální polutant) na bórem dopované diamantové (BDD) elektrodě pomocí direct current voltametrie ...
  • Historie běhu Běchovice - Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Práce se věnuje dějinám běhu Běchovice - Praha. Kromě stručného vhledu do vývoje atletiky a sportu u nás i ve světě, obsahuje především podrobnou historii běhu, vysvětlení toho, jak byl běh organizován, jak se měnila místa ...
  • Iruikon'intan: příběhy partnerství lidí a zvířat v japonské literatuře v minulosti a současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Vnímavý čtenář moderní japonské literatury si nemůe nevimnout hojného uití mytických motivů a odkazů na klasickou japonskou literaturu. V povídce Joimoto Banany Stín měsíčního svitu se setkáváme s tradiční japonskou ...
  • Phylogenetic diversity of the genus Phyllosiphon (Trebouxiophyceae, Chlorophyta) in Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 10. 2020
   Rod Phyllosiphon (Trebouxiophceae) zahrnuje unikátní a málo známé fototrofní želené řasy, které vytvářejí endofytní sifonální stádia uvnitř zástupců čeledi Araceae. Dosud bylo popsáno šest parazitických druhů rodu Phyllosiphon ...
  • Pohlavní rozmnožování ochrofytních řas 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Pohlavní rozmnožování je jedním ze specifických znaků eukaryot. Téměř veškeré znalosti, které o pohlavním procesu máme, vycházejí ze studií provedených na živočiších a rostlinách. Ve skutečnosti však víme jen nepatrný ...
  • Psychická zátěž a zvládání stresu u rodičů dětí se zevní komorovou drenáží 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Předkládaná teoreticko-empirická diplomová práce pojednává o problematice zevních komorových drenáží a zvládání stresu u rodičů hospitalizovaných dětí na jednotce intenzivní péče nejmenovaného pracoviště. V teoretické části ...
  • Půlstoletí existence Hornického pěveckého sboru Kladno 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   Shrnutí Hornický pěvecký sbor Kladno je smíšený pěvecký sbor, který působí na Kladensku od roku 1958. Začínající pěvecké uskupení zpočátku vystupovalo jen příležitostně, ale s příchodem dirigenta Romana Makaria dostalo ...
  • Sezónnost vybraných demografických událostí v České republice po roce 1950 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 6. 2021
   Sezónnost vybraných demografických událostí v České republice po roce 1950 Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na sezónnost sňatků, živě narozených, umělých přerušení těhotenství, samovolných potratů, zemřelých a sebevražd ...
  • Stanovení benzofenonu-3 na borem dopované diamantové filmové elektrodě 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Bylo prostudováno voltametrické chování benzofenonu-3 (BP-3) na borem dopované diamantové filmové elektrodě (BDDFE) metodou diferenční pulsní voltametrie (DPV) v anodické oblasti v prostředí Brittonova-Robinsonova (BR) ...
  • Stimulace a motivace lidských zdrojů k vyšší podnikové výkonnosti 

   Procházková, Kateřina (2005)
   Cílem této práce je na základě reflexe odborné literatury zformulovat přehled všech hlavních zásad personální politiky v oblasti stimulace a motivace pracovníků, které by měly být dodržovány, jestliže má podnik zájem o ...
  • Syndrom vyhoření u nelékařských zdravotnických pracovníků 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství Kateřina Procházková Syndrom vyhoření u nelékařských zdravotnických pracovníků Bakalářská práce Praha 2013 Bakalářská práce Syndrom vyhoření u nelékařských ...
  • Tvorba vzdělávacího kurzu pohledem lektora v kontextu firemního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 5. 2021
   Tato diplomová práce je řešena v kontextu firemního vzdělávání zaměstnanců. Cílem je analyzovat optikou lektora dalšího vzdělávání proces tvorby vzdělávacího kurzu. Představuje podnikové vzdělávání pracovníků jako systematický ...
  • Uitweg uit het labyrint. Bedrijfscultuurverschillen tussen Nederland en Tsjechië 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
  • Vývoj poštovní správy na území Čech v letech 1850-1914 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Práce se věnuje vývoji poštovní správy na území Čech. V první části se zaměřuje především na dva důležité správní články státní správy, a to Ministerstvo obchodu, živností a veřejných staveb a Zemské poštovní ředitelství ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV