Now showing items 1-19 of 19

  • Analýza úkolů v čítankách pro 9.ročník ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 9. 2013
   RESUMÉ Podstatou diplomové práce bylo srovnat vybrané čítanky či pracovní sešity z hlediska doprovodných otázek a úkolů. Teoretickým východiskem byla charakteristika pubescentního čtenáře, ale také Bloomova taxonomie, ...
  • Analýza výběru textů do čítanek pro 2.stupeň ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 5. 2011
   Resumé Podstatou této bakalářské práce je analýza textů v některých čítankách pro druhý stupeň základních škol. Zaměřila jsem se v ní na dospívajícího čtenáře a snažila jsem se zjistit, zda ukázky v čítankách respektují ...
  • Body Image a nespokojenost s vlastním tělem 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 3. 11. 2022
   Title: Body image and body dissatisfaction Author: Mgr. Jana Procházková Department: Department of Psychology, Charles University, Faculty of Arts Abstract This thesis deals with the topic of body image and bodily ...
  • Efficiency of hospitals in the Czech Republic : DEA & SFA applications 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 30. 3. 2011
   Rigorózní práce hodnotí efektivitu 99 českých nemocnic v letech 2001-2008 metodou obalu dat (DEA) a stochastickou obálkovou analýzou (SFA). Testuje slučitelnost výsledků z obou metod. Zjišťuje, že obě metody podávají kval- ...
  • Genderové aspekty body image a nespokojenosti s vlastním tělem u neklinické populace 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá tématem body image a tělesné nespokojenosti u neklinické populace s akcentem na genderové aspekty. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a empirickou. Teoretická část pojednává o pojmu ...
  • Genderově diferencovaná odpovědnost za manželský vztah 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou knihy Manželské judo, jejímž autorem je významný manželský poradce Miroslav Plzák. Hlavním tématem je odpovědnost muže a ženy za manželský vztah a její konstrukce. To, jaký typ ...
  • Hřebečtí Němci ve staré vlasti a v Německu 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 12. 1. 2006
   This master's thesis is concerned with the contemporary identity of the Czech German population in the German language island Hřebečsko (Schönhengstgau), the issue relevant to the agenda of Czech-German relations as well ...
  • Measuring efficiency of hospitals in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Diplomová práce hodnotí efektivitu 99 českých nemocnic v letech 2001-2008 metodou obalu dat a stochastickou obálkovou analýzou. Testuje slučitelnost výsledků z obou metod. Zjišťuje, že obě metody podávají kvalitativně ...
  • Nabídká vánočních dárků pro děti z genderového hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
  • Pronunciation of words of French origin in contemporary English 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   Anotační list Název bakalářské práce: Výslovnost slov francouzského původu v současné angličtině Klíčová slova: Anglický jazyk, francouzský jazyk, výslovnost, souhláska, samohláska, slovní přízvuk, pravopis, výpůjčka. ...
  • Regulatory mechanisms of the effector phase of transplantation reaction 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Role cytokinů ve vývoji a diferenciaci regulačních T buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 10. 2011
   The development and function of T helper (Th) cells and regulatory T cells (Tregs) are plastic processes that are regulated by cytokines. In our project we first analyzed the effect of different cytokines on the development ...
  • The role of cytokines in development and differentiation of regulatory T cells 

   Defence status: RECOGNIZED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 2. 2012
   The development and function of T helper (Th) cells and regulatory T cells (Tregs) are plastic processes that are regulated by cytokines. In our project we first analyzed the effect of different cytokines on the development ...
  • Různé formy náhradní institucionální péče o dítě v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Bakalářská práce se v první části zaměřuje na psychologickou problematiku institucionální výchovy. Začátek práce je věnován historickému vývoji náhradní péče o děti až po současnost. Práce se dál zaměřuje na problematiku ...
  • Spolupráce mezi českými a zahraničními hudebními organizacemi v oblastech vzdělávání a výchovy dětí staršího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Diplomová práce představuje soudobé pedagogické trendy v hudebním vzdělávání dětí staršího školního věku. Zabývá se problematikou aktuálního stavu hudební výchovy, reformou kurikula hudební výchovy a vzděláváním budoucích ...
  • Stability of the Financial System: Systemic Dependencies between Bank and Insurance Sectors 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Ústředním tématem této práce je zkoumání existence možnosti systémových poruch v mezinárodním finančním systému prostřednictvím zkoumání systemických závislostí mezi bankami a pojišťovnami. Standardní modely zabývající se ...
  • Stress testing of the banking sector 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Předmětem bakalářské práce je zátěžové testování bankovního sektoru. Zátěžové testování jako metoda zabývající se detekcí finančních rizik si získalo pozornost zejména v posledních letech v důsledku výskytu nestabilit na ...
  • Znalosti dětí mladšího školního věku o život ohrožujících stavech 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá zkoumáním znalostí dětí mladšího školního věku o život zachraňujících stavech. Konkrétním vzorkem byla skupinka čtrnácti dětí navštěvujících druhou třídu základní školy v okrese Praha- západ. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV