• Americká krása: Přebírání témat a forem amerických fashion vlogů do české YouTube sféry 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
  • Doping ve sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   4 Abstrakt Název: Doping ve sportu Title: Doping in Sport Cíl práce: Zpracovat informace o dopingu, antidopingových pravidlech, zakázaných látkách, postizích, dopingových kontrolách, etice a výchově ve sportu. Obsáhnout ...
  • Hledání svobody. Reinaldo Arenas a jeho román Vrátný 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   HLEDÁNÍ SVOBODY. REINALDO ARENAS A JEHO ROMÁN VRÁTNÝ Abstrakt Předmětem této diplomové práce je rozbor románu Vrátný (El portero) kubánského spisovatele Reinalda Arenase a objasnění souvislostí tohoto díla s autorovým ...
  • Komparace relativního stáří morén ve vybraných karech Vysokých Tater. 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá relativním datováním nejmladších glacigenních tvarů (morén) v závěrových částech (karech) vybraných dolin Vysokých Tater. K uložení testovaných morén došlo po odeznění posledních chladných výkyvů ...
  • Marketingový výzkum hodnoty značky Nike u vrcholových a profesionálních atletů 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Název: Marketingový výzkum hodnoty značky Nike u vrcholových a profesionálních atletů Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jaké povědomí o značce Nike mají vrcholoví a profesionální atleti v České republice. ...
  • Problematika nozokomiálních nákaz v Domově seniorů Mšeno 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Barbora (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Autor: Barbora Procházková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Problematika nozokomiálních nákaz v Domově seniorů Mšeno Vedoucí práce: Jaroslava Pečenková Počet ...
  • Profesní identita a motivace mužů-učitelů v kontextu feminizace učitelské profese 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   This bachelor thesis focuses on professional identity and motivation of male teachers in the context of feminization of the teaching profession, specifically in the sector of pre-primary education. The main aim of the ...
  • Ruská literatura v edici Světová četba nakladatelství Odeon v letech 1955-1970 a translatologická analýza románu Jurije Oleši Závist v překladu Anny Novákové 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   Tématem mé diplomové práce je ediční politika nakladatelství Odeon, a to se zaměřením na vydávání ruské literatury v edici Světová četba. Cílem této práce je doplnění a upřesnění některých informací o ediční praxi tohoto ...
  • Systém sponzorování a návrhy na využití sponzorovaných sportovců v marketingové komunikaci společnosti General Sport s.r.o. 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Název: Systém sponzorování a návrhy na využití sponzorovaných sportovc v marketingové komunikaci spole nosti General Sport s.r.o. Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je vytvo ení návrh pro lepší využití sponzorovaných ...
  • Využití schmidthammeru jako nástroje pro určení relativního věku glacigenních sedimentů. 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje využití Schmidt Hammeru jako nástroje relativního datování glacigenních tvarů reliéfu. Využití této datovací metody je založeno na předpokladu, že existuje vztah mezi stupněm zvětrání ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV