• Analýza zatížení hráčů pozemního hokeje 

   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   5 Abstrakt Název práce: Analýza zatížení hráčů pozemního hokeje v utkání Cíle práce: Cílem práce bude zjistit zatížení hráče v utkání v pozemním hokeji. Na základě funkčních testů v laboratoři stanovit prahové hranice SF ...
  • Capturing, Visualizing, and Analyzing Data from Drones 

   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Je navržena a implementována aplikace pro vizualizaci a analýzu dat nahraných během letu drona. Aplikace zobrazuje grafy nahraných veličin, určuje přibližnou trajektorii letu a znázorňuje orientaci drona v daném čase. Je ...
  • Dědické řízení v České republice a v Německu 

   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 10. 2012
   NÁZEV: Dědické řízení v České republice a v Německu AUTOR: Mgr. Tomáš Procházka KATEDRA / ÚSTAV : Občanského práva KONZULTANT: Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D ABSTRAKT: Tato rigorózní práce se zabývá podrobnou právní analýzou ...
  • Europeizace trestního práva 

   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 4. 2016
   Diplomová práce nazvaná "Europeizace trestního práva" se zaměřuje na sledování sbližování trestního práva procesního jednotlivých států Evropy pod vlivem Evropské unie a Rady Evropy. Europeizace trestního práva je procesem ...
  • Faktory určující druhovou diversitu a druhové složení bývalých polí ve Slavkovském lese 

   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   6 Abstract Factors determining plant species composition and species diversity of former fields in Slavkovský les The secondary succesion is relatively thoroughly examined phenomenon, but quite little is known about wet ...
  • Funkce stravy v kontextu tradiční vietnamské medicíny 

   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá tradičním vietnamským stravováním s důrazem na jeho léčivou či preventivní funkci. V první části pojednává obecně o vietnamské stravě, popisuje její základní součásti. Stručně představuje ...
  • Povinnost péče řádného hospodáře člena řídicích orgánů kapitálových obchodních společností ve světle britské právní úpravy 

   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá úpravou povinností členů řídících orgánů kapitálových obchodních společností jednat s péčí řádného hospodáře. Jejím cílem je zhodnotit standard požadavků kladených na reprezentanty korporací ...
  • Principy mezináboženského dialogu z hlediska husitské teologie 

   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Předkládaná práce se zaměřuje na koncept mezináboženského dialogu z pohledu husitské teologie, mapuje soudobé texty teologů československé církve k tématu mimokřesťanských náboženství a praktické zapojení této církve a ...
  • Reprezentace Srbů a Albánců v českém tisku při vyhlašování nezávislosti Kosova 

   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Diploma thesis "Život a dílo Václava Chába" deals with an image of Václav Cháb (1895 - 1983), czech publicist, writer and translator. Diploma thesis describes important moments of Cháb's life in chronological sequence. ...
  • Reprezentace Srbů a Albánců v českém tisku při vyhlašování nezávislosti Kosova 

   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 29. 3. 2011
   Jedním z hlavních výzkumných úkolů této práce bylo zjistit, jak je v českých médiích reprezentováno období, kterému se přezdívá "poslední mediální bitva o Kosovo". Analýza rekontextualizace ukázala, že se v českých médiích ...
  • Rozpad Higgsova bosonu na dva fotony: přesné předpovědi standardního modelu 

   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   V předložené práci se zabýváme rozpadem Higgsova bosonu na dva fotony s důrazem na použití různých metod na výpočet Feynmanových diagramů. V první části podrobně počítáme více způsoby příspěvek smyčky s top kvarkem a ...
  • Trestní odpovědnost právnických osob za korupční trestné činy 

   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   Thesis entitled "Criminal liability of legal persons for corruption offences" focuses on the criminal liability of legal person in relation to corruption offences in the Czech Republic and in other selected ...
  • Vývoj boxu v Mostě od počátků do současnosti 

   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 6. 5. 2011
   Název: Vývoj boxu v Mostě od počátků do současnosti Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění informací o počátcích boxu v městě Most. Dalším cílem bude zmapování vývoje mosteckého boxu až do současné doby. Metody: Je ...
  • Vznik a rozvoj programových sítí soukromých rozhlasových stanic v České republice a společná mediální zastoupení pro prodej reklamy po listopadu 1989 

   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV