Now showing items 1-20 of 25

  • Analýza atraktivity metropolitních areálů pro zahraniční investory 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • Bulharská pravoslavná církev mezi lety 1944 a 1956 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   The master thesis "Bulgarian Orthodox Church between years 1944 and 1956" deals with the topic of relations between state and Bulgarian Orthodox Church in Bulgaria in the abovementioned period. The thesis is ...
  • Detekce a diagnostika motolic čeledi Schistosomatidae u hostitelů a v prostředí. 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
  • Dynamika vývoje vestigiálních zubních základů a možnosti jejího experimentálního ovlivnění 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 11. 2011
   Tooth development in the mouse embryo is an important model of developmental biology for studying not only odontogenesis, but also general organogenesis, and it also has considerable biomedical potential. Tooth shares many ...
  • Fašismus v Rumunsku a Bulharsku mezi lety 1918 a 1945 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
  • Fotoluminiscence krystalů CdTe 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 4. 2013
   Title: Photoluminescence of CdTe crystals Author: Jan Procházka Department: Institute of Physics of Charles University in Prague Supervisor: Doc. RNDr. Pavel Hlídek, CSc. Abstract: Energy levels connected with defects in ...
  • Fotoluminiscence krystalů CdTe 

   Defence status: RECOGNIZED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 8. 2013
   Název práce: Fotoluminiscence krystalů CdTe Autor: Jan Procházka Katedra / Ústav: Fyzikální ústav Univerzity Karlovy v Praze Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. Pavel Hlídek, CSc. Abstrakt: S použitím nízkoteplotní ...
  • Generátor kompilátorů založený na restartovacích automatech 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Restartovací automaty jsou velmi silný teoretický model, který umožňuje (ve své nejobecnější variantě) rozpoznávat mnohem širší třídu jazyků, než je třída jazyků bezkontextových. Cílem této práce bylo vytvořit nástroj, ...
  • Hlubinný vrt LT 1 v Litoměřicích 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Kognitivní skrínink - nový test k včasnému zachycení kognitivního deficitu v lékařské praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 6. 2006
  • Modelování vrstvy malých rychlostí v seismickém průzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Tématem diplomové práce je srovnání vrstevnatého a tomografického modelu, které se používají pro modelování vrstvy malých rychlostí v seismickém průzkumu. Cílem práce bylo určit podmínky za kterých by bylo výhodnější ...
  • Multimediální CD ROM součást podnikového vzdělávání 

   Procházka, Jan (2002)
   stěžejním tématem mé bakalářské práce je oblast podnikového vzdělávání prodejního personálu v obchodní síti firmy Škoda Auto, a to prostřednictvím multimediálního nosiče CD-ROM. Cílem práce je představit tuto formu vzdělávání, ...
  • Optické vlastnosti vázaných kvantových jam v magnetickém poli 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
  • Právní postavení vysokých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   vii Legal Status of Higher Education Institutions Abstract The aim of this thesis is to analyse the legal status of various types of Higher education institutions within public law in a historical and contemporary perspective, ...
  • Převzetí jmění hlavním akcionářem 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
  • The Role of China in the United Nations' Peacekeeping Operations 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato práce se zabývá Čínou a její rolí v mírových operacích Organizace spojených národů. Cílem je ukázat proměny role s ohledem jak na čínské ideologické politiky a principy, tak na její zájmy a schopnosti. Zvláštní pozornost ...
  • Segmentační analýza českých vět 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Cílem této práce je implementace segmentační analýzy českého jazyka včetně vytvoření seznamu separátorů. Kromě toho je zde navržena a implementována metoda rozdělení do klauzí. Implementace využívá český morfologický ...
  • Studium vlastností nanočástic oxidu titaničitého 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 2. 2010
   Charles University in Prague Faculty of Science Department of Inorganic Chemistry STUDY OF PROPERTIES OF TITANIUM DIOXIDE NANOPARTICLES. PhD Thesis Abstract Jan Procházka Prague 2009 8. This PhD thesis is based on publications ...
  • Systémy financování sportu ze zdrojů z veřejných financí v České republice a ve vybraných zemích v Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 2. 3. 2020
   Title: Systems of Sport Financing from State Finances in the Czech Republic and in Chosen Countries in Europe Author: Mgr. Jan Procházka Abstract: The goal of the research was to analyse different models of sport financing ...
  • Vizualizace molekul popsaných v ženevském názvosloví 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Předmětem této práce je implementace nástroje na automatické zpracování názvů organických sloučenin do podoby prostorového modelu molekuly. Pro popis modelu je použit jazyk VRML, což umožňuje mimo jiné následnou práci s ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV