• Individualizace ve výuce jako prostředek k vzdělávání nadaných žáků na ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   Thesis topic is individualization in education as a means to educate gifted students at the elementary school. The aim is to find out how teachers educate gifted students at the elementary school and what types of ...
  • Korejské pohřební rituály: tradice a proměny 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 2. 2015
   Cílem této práce je zmapování pohřebních rituálů v Koreji, se zaměřením na proměny rituálů ve 20. a 21. století. První část práce se věnuje obecně rituálům a přechodovým rituálům, zatímco druhá část je zaměřená na funerální ...
  • Možnosti rozvoje nadaných žáků v rámci základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   This Bachelor thesis looks at the issue of talented students in regular schools, their specific educating and general status of such pupils in regular elementary school classroom. The introduction defines the notion of ...
  • Pohádky Oscara Wilda ve třech českých překladech 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Tato diplomová práce je kritickým srovnáním tří českých překladů pohádkových próz Oscara Wilda. Zaměřuje se na tři převody, které jsou v současnosti dostupné na českém trhu: překlad Jiřího Zdeňka Nováka z roku 1981 (nyní ...
  • Proteinová analýza asemblačních intermediátů savčí cytochrom c oxidasy 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
  • Proteomika jako nástroj studia molekulárních mechanizmů závažných onemocnění 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pospíšilová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 10. 2014
   SOUHRN Proteomika je soubor analytických metod umožňující kvalitativní a kvantitativní popis proteomu. Expresní proteomika kvantitativně porovnává proteomy buněk, tkání, tělních tekutin a dalších biologických materiálů za ...
  • Proteomika jako nástroj studia molekulárních mechanizmů závažných onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   SOUHRN Proteomika je soubor analytických metod umožňující kvalitativní a kvantitativní popis proteomu. Expresní proteomika kvantitativně porovnává proteomy buněk, tkání, tělních tekutin a dalších biologických materiálů za ...
  • Studium stability rekombinantních forem receptorů přirozených zabíječských buněk spektrofotometrickými metodami 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV