• Eva - poradna pro ženy a dívky v nouzi při Diecézní charitě 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
  • Genderová analýza webových portálů LGBT komunit v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   The diploma thesis Gender analysis of LGBT community websites in the Czech Republic focuses on the topic of LGBT communities from a gender point of view. It specifically examines how the LGBT community is represented on ...
  • Prvky vzácných zemin v elektroodpadech 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Prvky vzácných zemin tvoří 15 lanthanoidů a Y a Sc. V současné době jsou velmi významnou surovinou v mnoha průmyslových odvětvích (metalurgie, sklářský průmysl). Jednou z možností využití je jako součást luminoforů v ...
  • Příbuzenská terminologie v jazycích světa - srovnávací studie 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Tato diplomová práce se zaměřuje na diagramatičnost (ikonicitu), resp. vzájemnou "motivaci" příbuzenských termínů a na strukturu jejich sítě v různých jazycích světa. Cílem práce není popis kulturních souvislostí, ač i ...
  • Rekombinantní exprese a studium receptoru dendritických buněk DCL-1 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Rekombinantní exprese a studium receptoru dendritických buněk DCL-1 Eliška Pospíšilová Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie ABSTRAKT Dendritické buňky, vyskytující se v hojném počtu téměř ...
  • Studium receptoru dendritickych bunek DCL-1 pomocí technik NMR 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   (ČJ) Receptor DCL-1 (CD302) vyskytující se především na povrchu dendritických buněk je na základě sekvenční podobnosti zařazen do rodiny C-lektinových receptorů. Jelikož však jeho extracelulární doména postrádá jakékoli ...
  • Utváření Evangelického zpěvníku Českobratrské církve evangelické 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Tato diplomová práce zpracovává vývoj přípravy Evangelického zpěvníku Českobratrské církve evangelické, která trvala více než půl století. Ve čtyřech kapitolách podává chronologický přehled o práci jednotlivých komisí, ...
  • Využití a environmentální stabilita škvár ze spalování TKO při stavbě vozovek 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato práce shrnuje poznatky o nejvhodnějších úpravách škváry, jako je karbonatace či elektrokinetická remediace za účelem snížení vyluhovatelnosti kontaminantů. Proces karbonatace má nízké investiční náklady a je vhodný ...
  • Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   NÁZEV Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ AUTOR Eliška Pospíšilová KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE PaedDr. Ivan Přibyl ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá využitím netradičních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV