• Licenční smlouva, zaměstnanecké dílo 

   Poncová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Rigorózní práce se zaměřuje na téma licenční smlouva a zaměstnanecké dílo. Cílem práce je nejenom rozbor užití autorského díla jiným subjektem, než je samotný autor díla, ale rovněž i výkon autorského práva osobou odlišnou ...
  • Výkon autorského práva osobou odlišnou od autora (dědice autora) 

   Poncová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   68 Záv#r V rámci své práce jsem se pokusila popsat v#kon autorského práva osobou odli'nou od autora (d$dice autora) podle současné právní úpravy. V první části se v$nuji v'eobecn$ právu autorskému, které !adíme mezi zvlá'tní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV