• Dynamics of small bodies in the Solar System: from dust particles to asteroid 

   Pokorný, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   In this thesis, we study two different topics: collisional probability between two bodies and dynamics of the sporadic meteoroids in the Solar System. Determination of the collision probabilities in the Solar System is one ...
  • Dynamics of small bodies in the Solar System: from dust particles to asteroid 

   Pokorný, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 11. 2014
   V této práci se zaměřujeme na dvě rozdílná témata: výpočet pravděpodobností srážek mezi dvěma tělesy a dynamiku sporadických meteoroidů ve sluneční soustavě. Výpočet kolizních pravděpodobností ve sluneční soustavě je jedním ...
  • Iregulární měsíce obřích planet 

   Pokorný, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Nedávné rozpady asteroidů a akrece jejich prachu na Zemi 

   Pokorný, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Hlavn ím c ílem pr áce je anal ýza akrece prachu poch ázejí cí ho z rozpad u asteroid ální ch rodin Emilkowalski a YC2. Pomocí numerick ého integr átoru budeme sledovat dr áhy jednotliv ých prachov ých částic, z nich ž n ...
  • Ověření programu posilování ve specializovaném plaveckém tréninku 

   Pokorný, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 6. 5. 2008
   Název práce: Ověření programu posilování ve specializovaném plaveckém tréninku Title: Muscles up developing program attestation in specialized swimming training Jméno a příjmení diplomanta: Petr Pokorný Studijní obor: ...
  • Porovnání vývoje kriminality v ČR s trendy v bohatých zemích 

   Pokorný, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato bakalářská práce zkoumá vývoj kriminality v bohatých zemích a porovnává ho s vývojem kriminality v České republice. Cílem bakalářské práce je statisticky ověřit myšlenky diskutované v časopise The Economist o klesajícím ...
  • Webový konferenční kalendář 

   Pokorný, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Vědecký článek lze přihlásit jen na jednu konferenci. Cílem této práce je vytvořit webovou aplikaci, která pomůže získat přehled v tom, kam lze ještě článek přihlásit v případě neúspěchu, a to hlavně pomocí grafického ...
  • Webový konferenční kalendář 

   Pokorný, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
  • Zustand der Aussprachefertigkeiten der ausgewählten Vokale bei den Studenten am Anfang ihres Bachelorstudiums 

   Pokorný, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV