• Integrace cizinců do české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 1. 2012
   Cílem mé diplomové práce je prozkoumání problematiky integrace cizinců do české společnosti. K tomuto účelu zamýšlím použít techniku dotazníkového šetření, spolu s komparací dalších šetření, která byla provedena nevládními ...
  • Laserová spektroskopie polovodičových kvantových bodů 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Práce je zaměřena na zkoumání fotoluminiscenčních vlastností InAs kvantových bodů na GaAs substrátu překrytých GaAs1-xSbx krycí vrstvou připravených Stranski-Krastanowovou metodou. Měřili jsme doby doznívání luminiscence ...
  • Laserová spektroskopie polovodičových kvantových bodů 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pokorný, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Práce je zaměřena na zkoumání fotoluminiscenčních vlastností InAs kvantových bodů na GaAs substrátu překrytých GaAs1-xSbx krycí vrstvou připravených Stranski-Krastanowovou metodou. Měřili jsme doby doznívání luminiscence ...
  • Náčrt k Hostovského autorské letoře 

   Pokorný, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  • Nové přístupy ke zmírnění myokardiální atrofie po mechanickém odlehčení - Experimentální studie heterotopické transplantace srdce u laboratorního potkana 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Martin (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 5. 2019
   Rozvoj srdeční atrofie, jako následek mechanického odlehčení srdce, který byl popsán u pacientů léčených dlouhodobými mechanickými srdečními podporami, představuje jednu ze zásadních překážek v cestě k zotavení myokardu. ...
  • Peter S. Hawkins a tváře Komedie 

   Pokorný, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2021)
  • Přijetí křesťanství u Gótů 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Martin (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato bakalářská práce pojednává o Gótech - germánském kmeni, který v průběhu sedmi století sehrál významnou roli v evropských dějinách. Práce je zpracována do dvou oblastí - historické a teologické. Historická část popisuje ...
  • Rychlé scintilační materiály na bázi uzpůsobených monokrystalů perovskitů a granátů 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 3. 2022
   1 Title: Fast scintillation materials based on tailored monocrystalline perovskites and garnets Author: Martin Pokorný University: Charles University Faculty: Faculty of Mathematics and Physics Department: Department of ...
  • Transformace zahraniční politiky USA 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 2. 2011
   Transformation of the US Foreign Policy Diploma thesis "Transformation of the US Foreign Policy" consists changes and tranformations in the US foreign policy connected with alternations of president's administratives. ...
  • Vybrané nelineární jevy s užitím zesilovaných femtosekundových laserových pulsů 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV