• Advertising 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   Tato práce definuje reklamu velmi široce - jako kteroukoliv informaci, která formuje spotřebitele tak, že tito mění svoji spotřebu. Mikroekonomické modely předpokládají, že si spotřebitelé volí svou spotřebu nezávisle, a ...
  • AIDS and polygamy in Sub-Saharan Africa 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Cílem této práce je přispět k pochopení vztahů mezi AIDS, mnohoženstvím a ekonomickou situací dané země či jednotlivce rozborem a diskutováním určitých konkrétních otázek, a přidáním některých nových myšlenek k existujícím ...
  • Čeští a polští historici po 2. světové válce. Vzpomínky, paměti a realita. 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
   Kořeny vzájemných vztahů českých a polských historiků můžeme hledat již hluboko v XIX. století. V této době, kdy se začínají formovat základy moderního polského a českého národa, vznikají i obrysy moderní české a polské ...
  • Energie a životní prostředí z právního pohledu 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   Vztah mezi energiemi, životním prostředím a souvisejícími klimatickými změnami začíná být předmětem komplexního zájmu nejen vědy, ale i politiky a práva. Důvodem je, že se nacházíme ve zlomovém období lidského vývoje, kdy ...
  • Energie a životní prostředí z právního pohledu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pokorný, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 1. 2018
   Mankind has come to the point where it is fully dependent on energy. Primarily, this means the universally convertable electricity and also the thermal energy. The most widespread technologies for production of the above ...
  • Jaderná zařízení z pohledu práva 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   Diplomová práce "Jaderná zařízení z pohledu práva" se zabývá stávající právní úpravou civilních jaderných zařízení v České republice. Z důvodu vázanosti ČR mezinárodněprávními závazky a členstvím v EU je práce rozšířena ...
  • Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století 

   Pokorný, Jiří (Karolinum, 2003)
  • Speciální cviky v prostorách doja 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Název: Speciální cviky v prostorách doja Cíle práce: Charakteristika jednotlivých druhů síly a metody jejich rozvoje speciálními cviky s použitím expanderů, lana a ukeho se zaměřením na sílu výbušnou a vytrvalostní. Vytvoření ...
  • Srovnání různých systémů neodkladné péče a jejich perspektivní vývoj 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Jiří (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   While a relatively young field of medicine, emergency care (EC) has recently witnessed dramatic advances which will definitely continue. At present, there are 2 main systems of EC provision, the Anglo-American and the ...
  • Vliv olympijských her 1936 v Berlíně na zahraniční politiku nacistického Německa a jeho obraz v mezinárodním společenství 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   The theme of the bachelor thesis is the influence of the 1936 Summer Olympic Games on the foreign policy of Nazi Germany and its image in the international community. The thesis aims to verify whether the Nazis managed to ...
  • Využití poměrových ukazatelů při oceňování aktiv 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV