• Analýza faktorů ovlivňujících komunikaci v prostředí nových médií na příkladu YouTube Beauty komunity 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   This diploma thesis discusses the process of communication in new media environment and demonstrates it on the example of YouTube Beauty community which can be seen as an autonomous, independent space for expression and ...
  • Biodegradabilní polymerní systémy s terbinafinem k topické aplikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE Autorka: Tereza Pokorná Název diplomové práce: Biodegradabilní polymerní systémy s terbinafinem k topické aplikaci Školitelka: ...
  • Biodegradabilní polymerní systémy s terbinafinem k topické aplikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 2. 2019
   UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE Autorka: Tereza Pokorná Název diplomové práce: Biodegradabilní polymerní systémy s terbinafinem k topické aplikaci Školitelka: ...
  • Hodnocení efektů probační práce z pohledu pracovnílů a klientů 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   The diploma thesis deals with the evaluation of the effects of probation work and brings new knowledge about their effectiveness. It presents data obtained using semi-structured interviews with six probation officers and ...
  • Integrace klientů se schizofrenií do společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
  • Léčba duálních diagnóz v komunitní/sociální psychiatrii 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 1. 2017
   Předložená práce se věnuje problematice duálních diagnóz pohledem komunitní/sociální psychiatrie. Cílem práce je uvést čtenáře do problematiky duálních diagnóz a možností jejich recovery - úzdravy, na jednotlivých případových ...
  • Metternichové aneb Klemens Václav Lothar Metternich se žení 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Práce pojednává v první části o dějinách rodu Metternichů s mušlemi v erbu a o historii druhého, méně známého rodu Metternichů se lvem v erbu. Následně se práce věnuje teoriím ohledně příbuznosti těchto dvou rodů. Dalším ...
  • Péče o pacienta po kombinovaném kardiochirurgickém výkonu na aortální chlopni a koronárních tepnách s dehiscencí sternotomické rány 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
  • Pojetí pravdy ve filosofii 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
  • Problémy pravdy ve filosofii 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
  • Problémy trestního soudnictví nad mládeží 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 12. 2017
   The topic of my Master's degree thesis is "The issue of criminal juvenile justice". It is focused on the area of unlawful acts of youth and children under fifteen years old. I chosed this topic because of my interest in ...
  • Skepse Immanuela Kanta 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 1. 2010
  • Souvislosti způsobu výchovy v rodině a agresivity u dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Bakalářská práce se zabývá souvislostmi výchovného stylu v rodině s agresivitou dítěte mladšího školního věku. Ke zjišťování agresivity práce využívá Testu pohádek, k popsání způsobu výchovy pak Dotazníku stylů výchovy v ...
  • Viktor Metternich 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce se soustřeďuje na přiblížení života rodiny rakouského státního kancléře Klemense Metternicha na základě korespondence jeho syna Viktora. Práce uvádí kvůli možnosti srovnání i shrnutí života rodiny otce Klemense ...
  • Vyváženost a nestrannost názorových rubrik v deníku MF Dnes a Právo v roce 2008 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 15. 10. 2009
  • Výtvarné dílo v autorském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 12. 2012
   Tato diplomová práce měla za cíl nastínit základní otázky autorského práva týkající se výtvarných děl se zdůrazněním zvláštní úpravy, která je těmto dílům věnována na základě specifik vyplývajících z povahy výtvarného díla. ...
  • Začínající učitel na malotřídní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 1. 2020
   Diplomová práce je zaměřena na začínajícího učitele na malotřídní škole. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje pojem začínající učitel, popisuje kompetence učitele, profesní přípravu ...
  • Znovusložená rodina a její působení na vývoj dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   (česky) Diplomová práce se zabývá problematikou znovusložených rodin ve vztahu k dětem předškolního a mladšího školního věku. Cílem práce je upozornit na oblasti, které mohou být rizikové pro vývoj dítěte, ale i blíže ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV