• Fotografická projekce opory těla v rané ontogenezi 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Souhrn Název práce: Fotografická projekce opory těla u dětí s poporodní parézou plexus brachialis Název práce v angličtině: Photographic projection of body support with children afflicted with postpartum paresis ofbrachial ...
  • Mediální obraz transformace systému péče o ohrožené děti 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   My thesis, "The Transformation of the Media-Image for Children's Systems of Care" analyzes the system of care for vulnerable children in the Czech Republic, specifically how Act. No 359/1999 Coll. transforms ...
  • Právní ochrana životního prostředí a lidského zdraví před účinky vybraných fyzikálních faktorů 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Tato dizertační práce se zaměřuje na problematiku právní ochrany životního prostředí a lidského zdraví před účinky vybraných fyzikálních faktorů, především hluku, vibrací a ionizujícího i neionizujícího záření. Práce úvodem ...
  • Problematika ochrany přírody a ohrožených druhů živočichů na území České republiky ve výuce na ZŠ a SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Téma magisterské diplomové práce vymezuje pojem problematiky ochrany přírody a ohrožených druhů živočichů na území ČR jako nedílné součásti našeho života a vytváří přehled o stavu ekologické výchovy v současné společnosti, ...
  • Předpoklady povinnosti k náhradě újmy vzniklé při poskytování zdravotních služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 5. 2019
   Prerequisites for the obligation to compensate for personal injury from the provision of health services This rigorous thesis is aimed on prerequisites which must be fulfilled in order to qualify for the compensation for ...
  • Trestní odpovědnost právnických osob 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 6. 2021
   Název diplomové práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a 3 klíčová slova v českém jazyce Název diplomové práce v českém jazyce: Trestní odpovědnost právnických osob Abstrakt v českém jazyce: Autorka se v této ...
  • Vliv atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky v Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 11. 2010
   Vliv atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky v Evropě Lucie Pokorná Abstrakt Proměnlivost atmosférické cirkulace je nejdůležitější faktor ovlivňující změny přízemních klimatických prvků. Tato práce se věnuje ...
  • Vliv atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky v Evropě 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pokorná, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   Vliv atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky v Evropě Lucie Pokorná Abstrakt Proměnlivost atmosférické cirkulace je nejdůležitější faktor ovlivňující změny přízemních klimatických prvků. Tato práce se věnuje ...
  • Volba povolání a sociální status 

   Pokorná, Lucie (1976)

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV