• Česká mateřská škola v historické perspektivě konce XIX. století a první poloviny XX. století 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 1. 2007
   This diploma thesis is focused on development of kindergarten from XlXth century to the beginning of the XXth century. It also describes results of an reformative movement on the kindegarten education and the influence of ...
  • Diagnostika nutričního stavu zaměřená na populaci trpící nadváhou a obezitou 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 24. 1. 2013
   Název Diagnostika nutričního stavu zaměřená na populaci trpící nadváhou a obezitou Cíl Cílem práce je shrnout a popsat metody, které jsou využívány pro zjišťování nutričního stavu u jedinců trpících nadváhou či obezitou. ...
  • Domácí péče o onkologicky nemocné 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
   This thesis is about home care of oncological patiens. The thesis is divided into two parts. First part deals with all aspects of home palliative care. The second part presents results of the action research. The questionnaire ...
  • Jak se aktivní senioři vyrovnávají se stereotypizací 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Diplomová práce "Jak se aktivní senioři vyrovnávají se stereotypizací" představuje pohled aktivních seniorů na problematiku ageismu v české společnosti. Na základě analýzy polostrukturovaných rozhovorů ukazuje, že aktivní ...
  • Mediální obraz farmářských trhů 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   The aim of the thesis "The media image of farmers' markets" is to describe the development of the media image of Prague farmers' markets, as presented by MF DNES in 2010 and the first half of 2011. The research was carried ...
  • Možnosti využití interaktivní tabule při výuce českého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
  • Nadané děti 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
  • Nadaný žák v současné škole 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Klíčová slova: nadání, talent, vzdělávání nadaných žáků, vyučovací metody, organizační formy práce Tato diplomová práce se zabývá nadanými žáky a jejich specifiky. Teoretická část obsahuje legislativní ošetření vzdělávání ...
  • Ochranná známka Společenství - důvody odmítnutí ochrany 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 4. 2016
   The purpose of this rigorous thesis is to explore the absolute and relative grounds for refusal of registration of the Community trademark. The paper deals with the basic principles of the Community trademark including the ...
  • Porodní a novorozenecké parametry u dětí matek se schizofrenií v závislosti na medikaci v průběhu gravidity (Pilotní studie prevence perinatálních komplikací) 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Tato práce se zabývá odlišností vybraných porodních parametrů (porodní délka, porodní váha a Apgar skóre) u dětí matek léčených antipsychotiky v průběhu gravidity od referenčních populačních hodnot. Současně také srovnává ...
  • Pre-clinical model of acute promyelocytic leukemia: Study of the anti-leukemic effect induced by ATRA and DNA vaccination 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 12. 2012
   DOCTORAL THESIS 2012 POKORNA Abstract We have used a well characterized transplantable transgenic mouse model which mimics human acute promyelocytic leukemia (APL), both in its biological characteristics and its response ...
  • Pre-clinical model of acute promyelocytic leukemia:/study of the anti-leukemic effect induced by ATRA and DNA vaccination 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   DOCTORAL THESIS 2012 POKORNA Abstract We have used a well characterized transplantable transgenic mouse model which mimics human acute promyelocytic leukemia (APL), both in its biological characteristics and its response ...
  • Proměny trampingu po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Bakalářská práce "Proměny trampingu po roce 1989" se zabývá změnami, kterými prošlo trampské hnutí po pádu komunistického režimu. Trampové byli před rokem 1989 pronásledováni a mohli se pouze velmi omezeně svobodně ...
  • Rodinný a školní život dítěte s obsedantně kompulzivní poruchou 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   Diplomová práce se zabývá komplikacemi, které přináší obsedantně-kompulzivní porucha dětem školního věku v rodinném i školním životě. Skládá se ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část je rozdělená do sedmi ...
  • Účinnost chondroitinsulfátu, glukosaminu a dalších potravních doplňků kloubní výživy na kloubní a pohybový aparát ve světové literatuře. 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 11. 2015
   Název Účinnost chondroitinsulfátu, glukosaminu a dalších potravních doplňků kloubní výživy na kloubní a pohybový aparát ve světové literatuře Cíl Cílem práce je zhodnotit účinnost glukosaminu, chondroitinsulfátu, kyseliny ...
  • Zaměstnávání občanů České republiky v členských státech Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 1. 2011
   Resumé Zaměstnávání občanů ČR v členských státech EU Cílem mé diplomové práce je objasnit problematiku volného pohybu osob a pracovníků ve státech Evropské unie a nastínit možnosti zaměstnávání občanů České republiky v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV