• Kulturně-historické práce Aloise Jiráska 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The purpose of this thesis is to present Alois Jirásek as an author of popular texts, both educative and tendentious, published in contemporary periodicals or reprinted in his collected works as the case may be; and thus ...
  • Kulturně-historické práce Aloise Jiráska 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 4. 2021
   Cílem této rigorózní práce je představit Aloise Jiráska jako tvůrce textů populárně naučných, osvětových i tendenčních, uveřejněných v dobových periodikách, respektive přetištěných v Sebraných spisech, a takto korigovat ...
  • Mediální výchova jako prostředek rozvoje kritického hodnocení politické reklamy v kontextu předvolebních kampaní u studentů středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato diplomová práce je zaměřena na vliv mediální výchovy na schopnost žáků středních škol interpretovat politickou reklamu. V první části seznamuje čtenáře s konceptem moderní demokracie, ve které hrají média nesmírně ...
  • Nespisovná čeština v prózách Petry Soukupové 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat substandardní jazykové prostředky a jejich funkci v textu ve vybraných prózách Petry Soukupové. Na tomto základě se pokusíme definovat autorčin styl. Práce je rozdělena do dvou ...
  • Počátky Svaté Hory jako poutního místa 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Tato práce se věnuje poutní místu Svatá Hora, především pak jeho počátkům. Sledujeme proces, jakým se z obyčejného, nijak nevyčnívajícího místa, může stát nejznámější poutní místo v Čechách zasvěcení Panně Marii. Pro lepší ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV