• Hmotnostní spektrometrie chemicky aktivního plazmatu 

   Defence status: DEFENDED
   Petr, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Nuclear myosin 1 and its role in the regulation of plasma membrane tension 

   Defence status: DEFENDED
   Petr, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Myosin 1c (Myo1c) je molekulární motor působící v regulaci mechanosenzitivních kanálů, exocytóze, endocytóze či motilitě buněk a přispivá také k udržování tenze cytoplazmatické membrány, kde funguje jako dynamická spojka ...
  • Promoter-terminator interactions in eukaryotic RNA polymerase II transcription 

   Defence status: DEFENDED
   Petr, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Genové smyčky jsou chromatinové struktury, k jejichž vzniku dochází při fyzické interakci vzdálených oblastí DNA. Jelikož se tyto oblasti často podílejí na kontrole transkripčního cyklu, genové smyčky tvoří další úroveň ...
  • Příprava hydrofobních flurouhlíkových vrstev pomocí metod plazmové polymerace 

   Defence status: RECOGNIZED
   Petr, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Práce se věnuje přípravě hydrofobních fluorouhlíkových tenkých vrstev metodou magnetronového naprašování polymerního PTFE terče. Ukazuje vliv depozičních podmínek, hlavně tlaku pracovního plynu a výkonu dodaného do systému, ...
  • Příprava hydrofobních flurouhlíkových vrstev pomocí metod plazmové polymerace 

   Defence status: DEFENDED
   Petr, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 5. 2012
   Práce se věnuje přípravě hydrofobních fluorouhlíkových tenkých vrstev metodou magnetronového naprašování polymerního PTFE terče. Ukazuje vliv depozičních podmínek, hlavně tlaku pracovního plynu a výkonu dodaného do systému, ...
  • Rozpoznávání rukopisu pomocí neuronové sítě 

   Defence status: DEFENDED
   Petr, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Název práce: Rozpoznávání rukopisu pomocí neuronové sítě Autor: Martin Petr Katedra (ústav): Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Pavel Surynek, PhD. e-mail vedoucího: ...
  • Ultra tenké vrstvy nanášené magnetronovým naprašováním a jejich charakterizace 

   Defence status: DEFENDED
   Petr, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 3. 2017
   Práce je zaměřena na depozici tenkých a ultratenkých vrstev plazmových polymerů, jejich charakterizaci a přípravu nanokompozitů kov/plazmový polymer. Charakterizace vrstev byla částečně prováděna in-situ bez vystavení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV