• Středověké osídlení Podbořanska 

   Defence status: DEFENDED
   Peksa, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Předložená práce se věnuje středověkému osídlení na Podbořansku, zdánlivě okrajovému, ale pro další rozvoj poznání vývoje osídlení ve středověku v severozápadních Čechách, nesmírně zajímavému území. Největší důraz je kladen ...
  • Středověké osídlení středního Poohří 

   Defence status: DEFENDED
   Peksa, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   Diplomová práce se v nuje st edov kým až asn novov kým d jinám osídlení st edního Pooh í, se zvláštním z etelem k problematice vývoje a postupu osídlení na p elomu raného a vrcholného st edov ku. Studované území, jehož osu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV