• Dědění ze závěti 

   Defence status: DEFENDED
   Pecha, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 12. 2016
   Dědické právo je odvětvím práva soukromého, které se zabývá přechodem majetkových práv a povinností po smrti zůstavitele na jeho dědice. S účinností nového občanského zákoníku došlo ke značným změnám v oblasti dědického ...
  • Průběh a extremita povodně v červnu 2013 =The course and the extremity of the June 2013 floods 

   Šercl, Petr; Tyl, Radovan; Pecha, Martin (2013)
   Během června 2013 se na našem území vyskytly tři srážkově velmi významné epizody. Z hlediska plošného rozsahu a extremity byla nejvýznamnější srážková epizoda 1.-2. června, při které došlo po vypadnutí regionálních a ...
  • Předpovědi srážek pro hydrologické modely 

   Defence status: DEFENDED
   Pecha, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Vyhodnocení nejistoty předpovědí srážek s ohledem na hydrologické předpovědi v malých povodích 

   Defence status: DEFENDED
   Pecha, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení kvantitativních předpovědí srážek (QPF) modelu ALADIN pro vybrané zdrojové oblasti v povodí Labe. V úvodu je stručně popsána fyzicko-geografická charakteristika 9 vybraných povodí, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV