Now showing items 1-8 of 8

  • Český znakový jazyk v překladech česky psaných formálních textů 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Práce se zabývá otázkou způsobu překladu česky psaných formálních textů do českého znakového jazyka. První kapitola se věnuje stylotvorným faktorům, které ovlivňují vznik českých formálních psaných textů a socio-kulturní ...
  • Český znakový jazyk v překladech česky psaných formálních textů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pešková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Práce se zabývá otázkou způsobu překladu česky psaných formálních textů do českého znakového jazyka. První kapitola se věnuje stylotvorným faktorům, které ovlivňují vznik českých formálních psaných textů a sociokulturní ...
  • Dočasné odložení trestního stíhání 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Dočasné odložení trestního stíhání Abstrakt Diplomová práce pojednává o procesním institutu dočasného odložení trestního stíhání, přičemž přináší kompletní rozbor situací, ve kterých lze jednotlivé formy tohoto institutu ...
  • Kolísání v rodě u vybraných českých toponym zakončených na měkkou či obojetnou souhlásku 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 2. 2015
   Některá toponyma zakončená na měkkou nebo obojetnou souhlásku kolísají v rodě, a to hlavně v mluveném jazyce. Dříve byla tato toponyma používána jako maskulina, dnes jsou převážně kodifikována jako feminina. Tato práce se ...
  • Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
   Bakalářská práce "Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu" by měla sloužit jako základní vhled do problematiky týmového tlumočení, kdy jsou členy týmů neslyšící tlumočníci. První, teoretická část, se věnuje druhům týmové ...
  • Role nestátních neziskových struktur (NNO) na pomoc zdravotně postiženým 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   Role nevládních struktur na pomoc zdravotně postiženým lze zjednodušeně rozdělit na roli servisní a na roli participativní. Cílem této práce, stanoveným na jejím samotném začátku, bylo zmapovat zejména roli participativní ...
  • Úroveň čtenářských dovedností a vztahu ke čtení v souvislosti s metodou nácviku čtení 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV