Now showing items 1-7 of 7

  • Energetická potřeba a tělesné složení u osob s transverzální míšní lézí 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
   Date of defense: 5. 6. 2023
   Introduction Spinal cord injury is associated with negative changes in body composition, glucose and lipid metabolism. This fact is responsible for a higher risk of metabolic complications in patients with a transverse ...
  • Genetic and clinical aspects of the restless legs syndrome 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   SOUHRN Úvod: Syndrom neklidných nohou (RLS - Restless Legs Syndrome) je časté neurologické onemocnění s prevalencí 5 - 10% v evropské populaci. Je charakterizované nutkáním pohybovat končetinami a v rozvinuté formě interferuje ...
  • Netradiční hudební nástroje a jejich využití v hodině hudební výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 1. 2017
   Bakalářská práce Netradiční hudební nástroje a jejich využití v hodině hudební výchovy se zabývá podomácku vyrobenými nástroji a předměty všedního dne a jejich využitím k elementárním hudebním činnostem. Kapitola o hudebních ...
  • Péče o seniory s demencí 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Pierre van Hauwe a jeho pedagogický odkaz 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Autorský abstrakt Bakalářská práce se zabývá osobností holandského skladatele, dirigenta a pedagoga Pierra van Hauwe a jeho hudebněvýchovnou koncepcí Spielen mit Musik. První část pojednává o Hauweho životě a uměleckých ...
  • Smluvní pokuta a úroky z prodlení podle obchodního zákoníku 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Závěr: V této práci se zabývám smluvní pokutou a úrokem z prodlení dle Obchodního zákoníku. Práce je rozdělena do osmi kapitol ve kterých se pojednává o vymezením smluvní pokuty a úroků z prodlení, vývojem smluvní pokuty ...
  • Výběr anglické sborové literatury se zaměřením na dětské a ženské pěvecké sbory 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá anglickým repertoárem pro dětské a ženské pěvecké sbory. V úvodní části teoreticky pojednává o vývoji dětského hlasu. Výzkumná sonda zjišťuje četnost výskytu anglických sborových skladeb na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV