• Disfranchising Prisoners in the U.S. - New Means of Segragation?: Case Study of Commonwealth of Virginia 

   Pánková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Diplomová práce Omezovaní volebního práva vězňů v USA - nový nástroj segregace?: Případová studie státu Virginie se zabývá rovností v uplatňování trestního práva ve Virginii. Cílem této práce je určit, zda je systém trestního ...
  • Gender na školách pro sluchově postižení 

   Pánková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   RESUMÉ Bakalářská práce se zabývá projevy genderu a genderovými stereotypy na školách pro žáky/kyně se sluchovým postižením a to v oblasti vztahů a komunikace mezi vyučujícími a studujícími a mezi studujícími navzájem. ...
  • Role médií v hnutí za svobodu slova na univerzitě v Berkeley 

   Pánková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Bakalářská práce Role médií v hnutí za svobodu slova na univerzitě v Berkeley pojednává o událostech z roku 1964, kdy se Berkeley stalo centrem amerického politického aktivismu. Studentům Berkeley bylo tehdy univerzitní ...
  • Slovní zásoba současné dětské populace 

   Pánková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Předkládaná práce se zabývá lexikálně-sémantickou rovinou jazyka u dětí předškolního věku. Zaměřuje se na slovní zásobu aktivní i pasivní. První část nastiňuje teoretický základ za použití odborné literatury. Pojednává o ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV