• Epistemologické úvahy 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   Tématem této magisterské práce je studium lidského poznání reálného světa. Práce obsahuje vymezení filosofické disciplíny epistemologie, zabývající se teorií poznání, uvádí její historii a vztah k ostatním filosofickým ...
  • Epistemologické úvahy 

   Defence status: RECOGNIZED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 4. 2022
   Topic of the Magister thesis is study of human knowledge about the real world. Thesis focuses on the establishment of Epistemology, a philosophical discipline that focuses on theory of knowledge, introduces its history and ...
  • Fenomén čas 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 6. 2017
   Topic of the Bachelor thesis Phenomenon of Time is a thorough analysis of the concept of time in the works of the philosophers Plato, Aristotle, Augustine, Kant and the phenomenological concept of time in Husserl and ...
  • Hromadné žaloby v českém procesním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Hromadné žaloby v českém procesním právu Resumé Předkládaná práce pojednává o problematice hromadných žalob, tedy nástroje sloužícího ke kolektivní ochraně soukromých práv v civilním soudním řízení. Cílem práce je analyzovat ...
  • Metrické prostory hölderovských funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 6. 2008
   Nazcv prace: Metricke prostory hoklerovskych funkci Autor: Vojtech .\ovotny Katcdra: Kiitcrlra matenmticke analyzy Vedouci bakalafske pracc: Prof. liNDr. Miruslav lln.sek, DrSc. E-niail vedouciho: mhusek@karlin.mff.cuni.cz ...
  • Návykové látky v silniční dopravě 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Práce se zabývá návykovými látkami v dopravě, tedy fenoménem alkoholu a jiných návykových látek u řidičů motorových a nemotorových vozidel. Práce je rozdělena na tři velké kapitoly. V první je vymezení pojmů, které čtenáři ...
  • Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   Il lavoro presente, intitolato "Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století" (Prolegomena per la storia della teologia cattolica in Boemia nella seconda metà del secolo XX), studia il retroterra ...
  • Rozšiřování zobrazení do Banachových prostorů 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Diplomová práce se zabývá rozšiřováním spojitých a stejnoměrně spojitých zobrazení. Představuje přístupy od Lebesguea a Tietzeho v metrických prostorech přes Urysohnovu větu na normálních topologických prostorech, Katětovovu ...
  • Vybraná trestná činnost spojená s návykovými látkami 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 4. 2019
   Selected crimes related to addictive substances Abstract The thesis deals with selected offenses related to addictive substances, namely three crimes, illegal production and other handling of narcotic and psychotropic ...
  • Vybrané změny v oblasti hospodářství na Podkarpatské Rusi v období první republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   K nově vzniklému Československu bylo v roce 1919 připojeno i území později známé jako Podkarpatská Rus, které patřilo mezi nejzaostalejší oblasti v celé Evropě. Práce se pokusí zmapovat vybrané zásadní změny a zásahy ...
  • Zánětlivá odpověď po implantaci absorbovatelných koronárních stentů vs. lékových stentů druhé generace. 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 4. 4. 2022
   Souhrn Koncept vstřebatelných stentů (BVS) vznikl již v 90. letech 20. století, prvním komerčně dostupným koronárním vstřebatelným stentem byl nicméně Absorb BVS v roce 2011. Disertační práce se zabývá aspekty práce s tímto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV