• Analýza a porovnání dialogických a jazykových aspektů v interakcích youtuberů a raperů prostřednictvím zveřejňování hudební/audiovizuální tvorby 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Cílem této práce je představit koncept nazvaný digitální dialogická síť. Tento koncept je inspirovaný dříve vypracovaným konceptem zvaným mediální dialogická síť, který slouží k popisu dialogických interakcí, k nimž může ...
  • Aplikace algebry v přírodovědných oborech a ekonomii 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
  • Chování návštěvníků letních hudebního festivalu Hip Hop Kemp 2010 s ohledem na hiphopovou subkulturu 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Tato práce se věnuje problematice chování návštěvníků hudebního festivalu Hip Hop Kemp 2010. Na festivale je možné spatřovat projevy exhibicionismu, vandalství, násilí apod. Práce se snaží toto chování popsat a zmapovat a ...
  • Formování rodinných domácností v Česku a na Slovensku v období 1991-2001 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
  • General extenders in English and in Czech 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Neurčité dovětky (general extenders) jsou vágní víceslovné výrazy (např. or something (like that), and stuff (like that) vs. nebo něco (takovýho), a tak(ový věci)), jež se vyskytují zejména ve spontánní neformální konverzaci, ...
  • General extenders in the sitcom "Friends" dialogue 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Bakalářská práce zkoumá oblast vágního jazyka, konkrétně soubor jazykových prostředků označovaných jako ‚general extenders', tedy ‚vágní dovětky' (např. or something (like that), and stuff (like that)). Zatímco dřívější ...
  • Geneze a paleogeografický význam proplástků hlavní hnědouhelné sloje mostecké pánve 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Tato diplomová práce představuje první soubornější geochemický a petrografický výzkum proplástků spodnomiocenní hlavní sloje mostecké pánve. Těžištěm diplomové práce je vyhodnocení proxy analýz (EDXRF), kterými autor ...
  • Jazykové gratifikace 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Cílem této práce je poskytnout základní souhrnný popis jevu, který se nazývá jazyková gratifikace. Tím se v rámci teorie jazykového managementu myslí metajazykové chování či jednání, při němž došlo k pozitivnímu hodnocení. ...
  • Karyotypová diferenciace štírů rodu Euscorpius (Scorpiones: Euscorpiidae) v Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Předkládaná práce si dává za cíl předložit charakteristiku karyotypů štírů z rodu Euscorpius. Rod Euscorpius je typickým zástupcem štírů v Evropě. Jeho výskyt je široký téměř po celé jižní Evropě. Do dnešní doby se uvádí ...
  • Konstrukce Grayových kódů se speciálními vlastnostmi 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   A (cyclic) Gray code is a (cyclic) sequence of all n-bit strings in which consecutive strings differ in a single bit. Ruskey and Savage in 1993 asked whether every matching in a hypercube can be extended to a cyclic Gray ...
  • Mentální koncentrace hráčů ve florbale 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   - česky Abstrakt Cílem bakalářské práce je zdůraznit význam mentální koncentraci hráčů florbalu rámci tréninku a před utkáním a vyzdvihnout důležitost koncentrace v průběhu sportovní přípravy. V teoretické části se práce ...
  • Morfologické změny kardiopulmonárního krevního řečiště za experimentálních podmínek 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 6. 2018
   Expozice potkana hypoxii vede k rozvoji hypoxické plicní hypertenze, zejména z důvodu remodelace odporových plicních artérií. Za významný spouštěč tohoto procesu se považuje intersticiální kolagenáza (matrix metaloproteináza ...
  • Neurčité dovětky v češtině 

   Novotný, Tomáš; Malá, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2018)
   The paper explores Czech ‘general extenders’, such as nebo jak?, nebo něco, a takový věci, i.e. vague structures loosely appended at the end of an utterance typical of informal conversation. The method can be described as ...
  • Partizipialkonstruktionen in kontrastiver Sicht am Beispiel der Übersetzung von Günter Grass 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   In meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit der Analyse der Transgressive und der nicht-attributiven Partizipien. In dem theoretischen Teil deute ich ihre Schlüsseleigenschaften an, aus welchen sich dann gemeinsame ...
  • Rozšíření a variabilita štírů rodu Euscorpius v Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Bakalářská práce shrnuje současné znalosti o druhové diverzitě a rozšíření evropských štírů rodu Euscorpius. Jedná se na tomto území o druhově nejbohatší rod štírů, u kterého se v posledních deseti letech výrazně změnil ...
  • RVP ZV, ŠVP aplikovaný v předmětu tělesná výchova na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 5. 2010
  • S.H.A.R.P. - Skinheadi proti rasovým předsudkům. Příklad současné Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
  • Simulace elektromigrace v nanorozměrech 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
   3 Abstrakt Počítačové simulační programy popisující elektromigrační chování nepředpokládají lokální odchylku od podmínky elektroneutrality a proto nemohou být použity při simulacích elektromigrace v nanorozměrech. V této ...
  • Simulace elektromigrace v nanorozměrech 

   Defence status: RECOGNIZED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 3. 2022
   4 Abstract Computer softwares used for the prediction of the electromigration behaviour do not account for the local deviation from the electroneutrality condition, and thus cannot be used in nanodimensions. The aim of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV