• Aktuální otázky vazby v českém trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 2. 2007
  • Analýza sociálního poradenství na obecním úřadě v Ústí nad Labem a Jeseníku (případová studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Diplomová práce "Analýza sociálního poradenství na obecním úřadě v Ústí nad Labem a Jeseníku" se zabývá poskytováním sociálního poradenství na obecních úřadech. Jedná se o případovou studii zahrnující poznatky ze dvou ...
  • Děti a drogy 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 1. 2013
  • Divadlo v profesním vzdělávání dospělých 

   Novotný, Petr (2003)
   Cílem této práce je popsat možnosti, které nabízí využití divadelních technik (zejm. technik Divadla Utlačovaných, DU) v profesním vzdělávání dospělých . Hlavním inspiračním zdrojem budou práce brazilského dramatika A. ...
  • Kartotéka školních chemických pokusů na téma "katalyzátory" 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 7. 2. 2006
   Práce předkládaná k rigoróznímu řízení navazuje na mou diplomovou práci - "Kartotéka školních chemických pokusů - téma katalyzátory", obhájenou v červnu roku 2004 ve studijním oboru učitelství chemie a biologie pro II. ...
  • Letecká pátrací a záchranná služba 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Název: Letecká pátrací a záchranná služba Cíle: Cílem této práce je popsat leteckou pátrací a záchrannou službu - SAR a leteckou zdravotnickou záchrannou službu v České republice. Metody: V této práci byla použita metoda ...
  • Nemovitosti v kontextu mezinárodního zdanění 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   disertační práce Tématem disertační práce jsou daňové aspekty spojené s nemovitostmi v kontextu mezinárodního zdanění. Práce se zaměřuje nejen na platnou úpravou vnitrostátního práva, ale zabývá se i základními relevantními ...
  • Ochrana výsledků tvůrčí činnosti z pohledu teorie a praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   The Abstract Protection of the results of creative work from the view of theory and practice The purpose of my thesis is to analyze the protection of results of creative work, when I try to find the purpose of this protection ...
  • Olivín a jeho průmyslové využití 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce je zaměřena na minerály skupiny olivínu, jejich ložiska a naleziště a praktické využití v průmyslu. Uvádí strukturní, chemické a fyzikální vlastnosti těchto minerálů a představuje významné členy skupiny olivínu, u ...
  • Participace hráček na týmovém herním výkonu v utkáních ŽBL 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 7. 5. 2014
   Název: Participace hráček na týmovém herním výkonu v utkáních ŽBL Cíle: Naše práce se zabývá problematikou podílu hráček na týmovém herním výkonu v basketbalových družstvech v ženské nejvyšší basketbalové soutěži - ŽBL. ...
  • Podmínky vzniku dolomitizace na vybraných lokalitách v Barrandienu 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Výzkum dolomitizovaných vápenců a dolomitů v okolí scyphocrinitového horizontu v blízkosti hranice silur/devon z vybraných lokalit v Barrandienu prokázal výskyt dvou odlišných forem dolomitu s rozdílnou petrografií a genezí ...
  • Postavení patentových zástupců v ČR a jejich práva a povinnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Závěr Povolání patentového zástupce klade na své členy nemalé nároky a znamená pro ně neustálou potřebu sebevzdělávání a inovativního přístupu. Nedá se v žádném případě hovořit o jednom naučeném postupu, který by se dal ...
  • Právní úprava majetkových vztahů mezi manžely 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
  • Určovací klíče v procesu poznávání přírodnin 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   TITLE: Identification Keys as a Way of Getting to Know the Nature AUTHOR: Petr Novotný DEPARTMENT: Biology and Environmental Studies Department SUPERVISOR: doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. ABSTRACT: This doctoral thesis deals ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV