• Digitální archiv dokumentace historických fondů: koncepce zpřístupnění sekundárních obrazových informací 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Diplomová práce, která tematicky navazuje na bakalářskou práci Obrazová dokumentace historických fondů a její možné využití, si klade za cíl systematicky zachytit teoretická a praktická hlediska digitalizace sekundární ...
  • Essays on the Effective Market Dynamics 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 27. 2. 2012
   Eseje o efektivní dynamice trhů Jan Novotný V první kapitole studuji za použití vysokofrekvenčních dat extrémní pohyby, neboli cenové skoky, hlavních akciových indexů z Prahy, Varšavy, Budapešti a Frankfurtu pro období ...
  • Incidenční spory v řízení o výkon rozhodnutí (exekuci) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   1 Abstract The aim of this thesis is an integral organization of the incidental disputes that may arise in the execution proceeding, a description of their nature, an outline of their purpose and characterization of important ...
  • Kampaň ke krajským a senátním volbám 2008 očima České televize a TV Nova 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 18. 6. 2009
  • Kostel sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Chrám svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně patří mezi nejpůsobivější sakrální stavby evropské barokní architektury. Robustní kostel úctyhodných rozměrů je největším z pražských barokních kostelů. Je výjimečný svou ...
  • Nietzsche: "Stůj, kdo tam!" 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
  • Obrazová dokumentace historických fondů a její možné využití 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 9. 2007
   Tematicky je bakalářská práce zaměřena na oblast ochrany knihovních fondů, která se zabývá zpřístupňováním a preventivní ochranou vzácných originálů v rámci ochranného reformátování. Popsán je vývoj, jednotlivé formy a ...
  • Práva a povinnosti vlastníka lesa 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   81 10. ZÁVĚR V souladu s vytčenými cíli se úvodní část práce zabývá rozborem zájmů vlastníků na výkonu jejich vlastnických práv jako nástroje směřujícího k realizaci potřeb a zájmů určitého jednotlivce, ale také zájmu celé ...
  • Právo na informace obchodních korporací 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   Právo na informace obchodních korporací Práce se zabývá obchodními korporacemi jako povinnými subjekty práva na informace a konfliktem o poskytování informací o jejich činnosti. Od roku 2000, kdy nabyl účinnosti zákon č. ...
  • Projektové a problémové úlohy a jejich využití v technické výchově 

   Defence status: RECOGNIZED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 10. 2006
   Problémové a projektové metody jsou velmi významným znakem moderního vyučování, ale nejsou nové, ani neznámé. Za přednosti těchto metod lze považovat velkou motivační sílu, zaměstnávání a formování celé osobnosti žáka, ...
  • Projektové a problémové úlohy a jejich využití v technické výchově na ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Problémové a projektové metody jsou velmi významným znakem moderního vyučování, ale nejsou nové, ani neznámé. Za přednosti těchto metod lze považovat velkou motivační sílu, zaměstnávání a formování celé osobnosti žáka, ...
  • Restaurátorský informační systémResIS: Komplexní dokumentace fyzického stavu vzácných knihovních exemplářů 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 22. 4. 2013
   In comprehensive thesis are characterized particular collections of photographic documentation of historical library holdings which were found during the survey of secondary image information. The possibilities of documentation ...
  • Smluvní pokuta jako nástroj utvrzení dluhu v obchodních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 5. 2015
   Tématem diplomové práce je smluvní pokuta jako nástroj utvrzení dluhu v obchodních vztazích. Téma bylo autorem zvoleno především proto, že smluvní pokuta je tradičním institutem soukromého práva, který je v závazkovém právu ...
  • Téma života u raného Bergsona 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato diplomová práce sleduje téma života u raného Bergsona. Je rozdělena na tři části. První kapitola se soustředí na Esej o bezprostředních datech vědomí. V této kapitole se můžeme seznámit s distinkcí mezi trváním a ...
  • Účast státního zastupitelství v civilním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   1 Abstract: This thesis presents a comprehensive description and analysis of the public prosecutor's office competence in civil proceedings, of its procedural position and individual procedural rights. The aim of this ...
  • Vliv barev na očekávanou cenu zboží 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání vlivu barevnosti obalů zboží denní spotřeby na jejich předpokládanou cenu. V práci je stručně představena historie a dosavadní výsledky výzkumů týkajících se obecného vlivu barev ...
  • Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 12. 2011
   Diplomová práce nese název zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů. Protože je však toto téma samo o sobě příliš široké, práce je zaměřena na problematiku chemických a biologických zbraní. Tyto bojové ...
  • Zpoplatňování zpravodajského obsahu jako budoucnost žurnalistiky 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Magisterská diplomová práce zkoumá kvalitativním dotazníkovým šetřením, případovými studiemi, teoretickou a empirickou analýzou fenomén zpoplatňování zpravodajského obsahu v personálních médiích s důrazem především na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV